Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW. Voor cliënten WLZ (Wet langdurige zorg)

De Taak

Poster van ‘De Taak’ van PSW

Werkplaats De Hanze

Werkplaats de Hanze waar jongeren weer motivatie vinden en leren om eigen regie te nemen.

ANBI

PSW is aangewezen als ANBI: Algemeen nut beogende instellingen.

Wonen

Algemene folder over wonen in een woonbegeleidingscentrum.