De Taak

Poster van ‘De Taak’ van PSW

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW. Voor cliënten WLZ (Wet langdurige zorg)

ANBI

PSW is aangewezen als ANBI: Algemeen nut beogende instellingen.

Wonen

Algemene folder over wonen in een woonbegeleidingscentrum.

Dagbesteding

Algemene folder over de mogelijkheden van dagbesteding.