Strategisch meerjarenplan PSW 2020-2024

“Blijven wie we zijn; door te veranderen”. Publieksversie van ons meerjarenplan. Volledige versie is op te vragen via bestuurssecretariaat@psw.nl

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW. Voor cliënten WLZ (Wet langdurige zorg)

De Taak

Poster van ‘De Taak’ van PSW

Werkplaats De Hanze

Werkplaats de Hanze waar jongeren weer motivatie vinden en leren om eigen regie te nemen.

Voel je vrij, sta stevig

Flyers uit de medewerkers-wervingscampagne ‘Voel je vrij, sta stevig’. De campagne omvat meerdere flyers waarin onze eigen medewerkers schitteren….