Wonen

Algemene folder over wonen in een woonbegeleidingscentrum.

Aanbod Vrije Tijd

PSW biedt een gevarieerd aanbod aan gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten.

Medezeggenschap

Meedenken, meepraten, meebeslissen over de zorg- en dienstverlening van PSW gebeurt op individueel, centrum- en stichtings-niveau.

Wie betaalt wat

Kostenverdeling tussen cliënt en PSW, voor cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een Woonbegeleidingscentrum van PSW.