Nieuwe samenwerking in Limburgs sociaal domein

  In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en (maatschappelijke) ondersteuning in het sociaal domein komen te liggen. Het doel van deze transitie is om ondersteuning en zorg dichtbij en rondom de burger te organiseren. Dit vraagt van welzijns- en zorgorganisaties om met elkaar en met gemeenten een goede samenwerking aan te gaan. Vier

Samenwerking Humankind en PSW van start 

BSO De Hippe Heide in Tegelen opent deuren voor kinderen met zorgvraag    Ieder kind verdient het om in een reguliere buitenschoolse opvang (BSO) de juiste opvang en begeleiding te krijgen, ook een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Daarom slaan Humankind en PSW de handen ineen en hebben zij een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Aantrekkelijkste Werkgever Midden-Limburg

Tijdens het Partner Event van Meet the Youngsters zijn de winnaars van de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg bekend gemaakt. Helaas ging de grote Limburgse prijs aan PSW voorbij. We willen Logistiek bedrijf KLG Europe dan ook feliciteren met hun winst in de categorie ‘groot bedrijf’ en ingenieursbureau Volantis in categorie ‘MKB’. Maar……we zijn wel

Symposium Palliatieve Zorg

We werken steeds vaker met mensen in de palliatieve fase van hun leven. Daarom organiseerde PSW op 9 december een symposium over palliatieve zorg. Vanuit verschillende invalshoeken kregen bezoekers tijdens dit symposium meer informatie over hoe we hen goede begeleiding kunnen geven.    Als je een en ander wilt nalezen, kan dat hier:   Presentatie

Risse Groep en PSW willen samenwerking intensiveren 

Risse Groep en PSW werken al langere tijd samen op het gebied van (aangepast) werk en dagbesteding voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel onderzoeken de organisaties de mogelijkheden om deze samenwerking te intensiveren. Hiervoor hebben de bestuurders op maandag 16 september een intentieverklaring ondertekend.    Drempelloos switchen  Er wordt onder andere bekeken of het PSW activiteitencentrum van de Edisonlaan in de

Kwaliteitssysteem van PSW

Wie kwaliteitssysteem zegt, denkt aan protocollen, standaarden, meetinstrumenten en beleidsplannen. Allemaal waar, maar het kwaliteitssysteem van PSW draait om zoveel meer. Ook reflectie, cliëntvertrouwenspersoon, eigenaarschap, de lerende organisatie horen erbij en nog veel meer. Al die verschillende onderdelen en elementen houden verband met elkaar. Samen vormen ze één geheel.   Het kwaliteitssysteem hebben we vastgelegd in een

OnderwijsZorgCentrum voor kinderen met ernstige beperkingen

Op 5 december jl. tekenden de bestuurders van drie Limburgse organisaties een intentieverklaring om samen een OnderwijsZorgCentrum op te richten voor kinderen met ernstige leer- en ontwikkelingsproblemen.    Onderwijs is er voor alle kinderen en jongeren. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor kinderen met ernstige beperkingen. Niet omdat onderwijs voor hen geen meerwaarde heeft, maar omdat zij niet terecht