Klacht indienen

De medewerkers van PSW doen hun uiterste best om zorg van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is met de gang van zaken. Als gesprekken daarover niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger zich wenden tot de cliëntenvertrouwenspersoon en/of tot de klachtencommissie.

 

Cliëntvertrouwenspersonen:

Suzan Cox – 06 22 38 97 45 – s.cox@psw.nl

Stella Laumans – 06 13 07 34 67 – s.laumans@psw.nl

 

De commissie is bereikbaar via:

Klachtencommissie Cliënten

t.a.v. de ambtelijk secretaris

Postbus 5002

6097 AK Heel

 

of per mail:

klachtencommissie.clienten@psw.nl

 

Als uw zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

www.akj.nl