Klacht indienen

De medewerkers van PSW doen hun uiterste best om zorg van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is met de gang van zaken. Als gesprekken daarover niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger zich wenden tot de vertrouwenspersoon cliënten, de klachtenfunctionaris en/of tot de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersonen cliënten:

Angelique Cörvers – 06 22 38 97 45 – a.corvers@psw.nl

Stella Laumans – 06 13 07 34 67 – s.laumans@psw.nl

 

Klachtenfunctionaris PSW:
088-0245144
klachtenfunctionarispsw@cbkz.nl
Antwoordnummer 570
4200WB Gorinchem

 

De commissie is bereikbaar via:

Klachtencommissie Cliënten

t.a.v. de ambtelijk secretaris

Postbus 5002

6097 AK Heel

 

of per mail:

klachtencommissie.clienten@psw.nl

 

Als uw zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

www.akj.nl

 

Een klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kan bij de vertrouwenspersonen cliënten van PSW worden gemeld. Als u dit fijner vindt, kan dit ook bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang. Informatie hierover vindt u op:  www.adviespuntzorgbelang.nl.