Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en brancheorganisatie VGN en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM. 

Actueel PSW Nieuws

01-12-2021

Nieuwe beslisboom school, bso, opvang kinderen.

De beslisboom van Boink is nog in de maak. Wél is er al een protocol beschikbaar. Hierin staat het volgende:

Het snotterbellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer komen. PSW gaat hier bij uit van klachten die afwijken van het reguliere beeld van het kind (denk aan kinderen met astma of chronische verkoudheid). Kinderen van 0-4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang. De meest recente beslisboom wordt onderaan deze pagina bij ‘informatie voor cliënten’ steeds bijgewerkt.

 

Vrije tijd

De vrije tijd clubs kunnen doorgaan mits de basismaatregelen worden gehandhaafd en deze voor 17.00 uur plaatsvinden.

 

Zelftesten binnen PSW junior

Medewerkers die op een schoollocatie werken worden gevraagd om tweemaal per week te testen middels een zelftest. PSW werkt hier uiteraard aan mee. Voor kinderen ouder dan 9 wordt eveneens een advies gegeven om hen tweemaal per week in de thuissituatie (indien mogelijk) een zelftest te laten doen. De kinderen die een school bezoeken moeten daar al testen en hoeven dus niet extra de testen. De testen worden door PSW aangereikt, waar de school hier niet al in voorziet.

 

Mondkapjes binnen PSW junior

Vanaf nu is het dringende advies om ook bij het werken met de allerjongste cliënten een mondneusmasker te dragen. Aangezien onze medewerkers continu in beweging zijn en in de dichte nabijheid van kinderen werken, vragen we onze medewerkers om een mondneusmasker te dragen en goed te blijven letten op handhygiëne. Voor cliënten ouder van 9 jaar geldt ook het advies om bij beweging door het pand (niet in dezelfde ruimte), indien mogelijk een masker te gebruiken.

 

29-11-2021

Mondkapjes

Op alle locaties van PSW worden weer mondkapjes gedragen tijdens het lopen. Wanneer u op een vaste plek zit, kan het mondkapje af. Uiteraard blijft de 1,5 meter regel van kracht.

 

Vrije tijd/clubs

Alle (vrije tijd) activiteiten / clubs etc. voor cliënten, die plaatsvinden na 17.00 uur gaan met ingang van zondag 28 november, in ieder geval voor een periode van 3 weken, niet door.

 

 

15-11-2021

De landelijke besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen nog steeds toe. Tijdens de persconferentie van 12 november zijn de landelijke coronaregels daarom verder aangescherpt. PSW volgt het landelijke beleid en neemt daarnaast waar nodig extra maatregelen. Onderstaande maatregelen zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 12 november:

 

Bezoekers (maximaal 4 personen in appartement/studio en alleen ‘tenzij dit niet kan’ in een algemene ruimte)

Bezoek wordt met ingang van vandaag ontvangen in het eigen appartement/studio van de cliënt. Bezoekers kunnen alleen in de huiskamer worden ontvangen ‘als het eerste niet kan’ en na overleg op welke wijze dit dan veilig in de algemene ruimte kan. Een mondmasker voor bezoekers binnen de WBC’s/AC’s en locaties Junior is verplicht totdat de bezoeker heeft plaatsgenomen.

 

Thuiswerken
Medewerkers buiten het primair proces, werken thuis ‘tenzij’. Dit betekent dat waar thuiswerken niet mogelijk is, dit wordt afgestemd met betrokken leidinggevende.


Overleg

Alle overleg gaat per direct over naar digitale bijeenkomsten, ook hier geldt ‘tenzij het overleg fysiek noodzakelijk is’. Hierover is dan eerst afstemming met de betrokken (zorg)manager.


Boosterprik

Op dit moment hebben we nog geen duidelijkheid over de planning van de zogenaamde boosterprik. Zodra er duidelijkheid is, brengen we iedereen daarvan  op de hoogte.

 

Vrije tijd

De vrijetijds clubs zoals deze nu worden ingezet, kunnen doorgaan met inachtneming van de algemene richtlijnen. Daar waar het een horecagelegenheid betreft, houden we rekening met de sluitingstijd van 20.00 uur.

 

Van kracht blijven deze maatregelen:

 

 • Op alle zorglocaties van PSW worden mondneusmaskers gebruikt als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Binnen Dagbesteding geldt dat er onderling 1,5 meter afstand tussen cliënten gewaarborgd moet zijn.
 • Op de kantoorlocaties is het gebruik van mondneusmaskers vooralsnog niet aan de orde, maar is het 1,5 meter afstand houden van elkaar wel een vereiste.
 • Alle basis hygiënemaatregelen.

 

4-11-2021

De landelijke besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen sterk toe. Tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat per 6 november de landelijke coronaregels worden aangescherpt. PSW volgt het landelijke beleid en neemt daarnaast waar nodig enkele extra maatregelen. Wat betekenen de maatregelen voor PSW:

 

 • Op alle zorglocaties van PSW worden mondneusmaskers gebruikt als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Binnen Dagbesteding geldt dat er onderling 1,5 meter afstand tussen cliënten gewaarborgd moet zijn.
 • Bezoek aan onze locaties draagt in openbare ruimtes mondneusmaskers en past de handhygiëne doe.
 • Op de kantoorlocaties is het gebruik van mondneusmaskers vooralsnog niet aan de orde, maar is het 1,5 meter afstand houden van elkaar wel een vereiste.

 

20-09-2021

Versoepelingen 

Op 14 september zijn door het demissionair kabinet diverse versoepelingen aangekondigd die vanaf 25 september ingaan. PSW volgt deze versoepelingen. Wel blijven er op basis van richtlijnen van de VGN en in onderling overleg tussen cliënten, ouders/verwanten en medewerkers op maat aanpassingen mogelijk.

 

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september is er op veel plekken (waaronder restaurants en sportkantines) een coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan een vaccinatiebewijs zijn, bewijs van herstel na een coronabesmetting of een recente negatieve test. In de meeste gevallen is hiervoor een (persoonlijk) DigiD nodig. PSW heeft die DigiD uiteraard niet van onze cliënten. Indien u vragen heeft over het verkrijgen van een DigiD en/of een coronatoegangsbewijs, is deze informatie wellicht helpend:

 

Steffie.nl maakte een eenvoudige uitleg over de Coronacheck-app. Middels een filmpje wordt uitgelegd wat de Coronacheck-app is, wat je er mee kan doen en hoe je een coronabewijs maakt. Bekijk het filmpje hier.

Basismaatregelen

Laten we niet vergeten dat Corona nog niet weg is! Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dit betekent dat iedereen zich aan de basisregels moet blijven houden:

 

 • goede hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog).
 • bij (lichte) klachten kom je niet naar je werk en laat je je testen.
 • geef elkaar de ruimte, blijf voldoende afstand houden.
 • zorg voor voldoende frisse lucht.

 

27-07-2021

Op vakantie en dan………..

Als je op vakantie naar het buitenland gaat, gelden er allerlei regels rondom Corona. Op de website “Wijs op reis” vind je de actuele afspraken. Aan iedereen: cliënten, ouders/verwanten en medewerkers, het dringende verzoek deze afspraken op te volgen en daarmee de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Klik hier voor de website “Wijs op reis.”

 

20-07-2021

Centraal bureau en overige kantoorlocaties
De overheid heeft geadviseerd om het thuiswerken weer als norm te hanteren. PSW gaat de komende tijd per afdeling/locatie bekijken hoe hier uitvoer aan te geven. Voor de kantoorlocaties geldt dat het dragen van een mondneusmasker vanaf 26 juni niet meer verplicht is mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

 

26-06-2021

De dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames hebben het kabinet doen besluiten om de meeste Corona maatregelen per 26 juni los te laten. Anderhalve meter afstand wordt de allesbepalende norm. Voor PSW betekent dit het volgende:

 

Mondneusmaskers

Met ingang van 26 juni zijn mondneusmaskers niet meer verplicht op voorwaarde dat er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden. Daar waar de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden, dient een mondneusmasker gedragen te worden. Daar waar gewerkt wordt met kinderen (jonger dan 12 jaar), hoeven géén mondneusmaskers meer gedragen te worden. Let op: medewerkers onderling dienen wel 1,5 meter afstand te houden. Lukt dat niet? Dan dragen zij een mondneusmasker.

 

Vervoer
Mondneusmaskers blijven binnen het vervoer verplicht (dit is namelijk een landelijke maatregel). Wel kan de bezetting worden versoepeld naar 2/3. Per bank mogen 2 personen plaatsnemen mits er 1 lege stoel tussen hen in zit én er een mondneusmasker gedragen wordt.

 

Wonen – bezoekers
Voor de woonbegeleidingscentra van PSW geldt dat de bezoekersaantallen kunnen worden losgelaten. Bezoekers zijn welkom in de gezamenlijke ruimtes/woonkamers. Hierbij dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden. Registratie blijft verplicht.

 

Dagbesteding
Clustering en de maximale groepsgrootte mag vanaf 26 juni worden losgelaten. Daarbij blijft de 1,5 meter richtlijn bepalend.

 

Overige maatregelen

Alle overige maatregelen komen met ingang van 26 juni te vervallen. Laten we echter niet vergeten dat Corona nog niet weg is! Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dit betekent dat iedereen zich aan de basisregels moet blijven houden, namelijk:

 • goede hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog)
 • testen bij klachten
 • 1,5 meter afstand houden

Ook blijven we bezoekers op alle PSW locaties registreren.

 

Vaccinatie

Meer informatie over vaccinatie voor cliënten en ouders/verwanten

 • Op corona.steffie.nl is een filmpje te zien waarin ze meer vertellen over het vaccin tegen het Coronavirus (in eenvoudige taal).
 • Er is een praatplaat ontwikkeld over vaccineren. Deze vind je hier.
 • Benieuwd wanneer jij aan de beurt bent voor vaccinatie? Klik hier.
 • Wil je meer weten over vaccinatie? Bekijk dan de talkshow van VWS.

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij beschikt in het PSW portaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) over diverse ondersteunende middelen.

Informatie voor medewerkers

Medewerkers van PSW vinden alle informatie in het PSW portaal onder de tegel ‘Corona-informatie’.