Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

15-10-2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, hebben wij ons mondkapjesbeleid aangescherpt. Ook hebben wij een eigen teststraat voor personeel opgezet om de continuïteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. Voor medewerkers en bezoekers van PSW betekenen de aanscherpingen het volgende:

 

Chirurgisch mondneusmasker voor medewerkers

Vanaf vandaag dragen medewerkers een chirurgisch mondneusmasker op momenten waarbij ze langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten, van 13 jaar of ouder, zijn. Denk hierbij aan momenten zoals het helpen met eten, tanden poetsen, toiletgebruik etc.

 

PSW kiest er bewust voor om medewerkers niet continu met mondneusmaskers te laten werken. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor de communicatie tussen de medewerkers en de cliënten. Op dit moment bekijkt PSW de mogelijkheden van een doorzichtig mondneusmasker, voor situaties waarbij het (tijdelijk) niet kunnen zien van gezichtsuitdrukkingen tot problemen kan leiden. Omdat we per locatie met andere cliënten en behoeften te maken hebben, vragen we aan de teamleiders om op zoek te gaan naar een passende oplossing: maatwerk. Het kan dus zijn dat de invulling hierdoor per locatie enigszins verschilt.

 

 

Mondneusmaskers voor bezoekers WBC’s

Per direct gelden mondneusmaskers ook voor bezoekers. Dit houdt in dat we in de woonbegeleidingscentra aan ouders/verwanten vragen om een mondkapje mee te nemen en dit op te doen als ze naar de kamer van hun kind/verwant gaan (en weer naar buiten lopen). Dit mag een eigen mondneusmasker zijn. Zodra ouders/verwanten de kamer betreden, mag het mondmasker af. Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is in principe niet meer mogelijk.

 

Bezoek aan overige PSW locaties
Voor de locaties van PSW Dagbesteding, PSW Werk en PSW Junior geldt dat bezoekers zoveel mogelijk buiten blijven. Als dit echt niet mogelijk is, houden bezoekers zich aan dezelfde richtlijnen als medewerkers, namelijk: langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten die 13 jaar of ouder zijn: draag een mondneusmasker. Deze momenten willen we uiteraard tot het minimum beperken.

 

Teststraat PSW voor medewerkers

Om de continuïteit van onze zorg en ondersteuning te kunnen waarborgen, is er binnen PSW een eigen teststraat opgezet. Alle medewerkers van PSW kunnen hier gebruik van maken MITS ze klachten hebben. Door de testen zelf uit te voeren, kunnen medewerkers dezelfde dag nog worden voorzien van een uitslag. Dit met als resultaat dat negatief geteste medewerkers weer sneller aan het werk kunnen.

 

Houd je aan de landelijke richtlijnen

Tot slot willen wij aan iedereen vragen om je aan de landelijke richtlijnen te houden. Dus houd 1,5m afstand, beperk je reisverkeer, werk zoveel mogelijk thuis, hoest/nies in je elleboog, blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten etc. Klik voor alle landelijke richtlijnen op een van onderstaande afbeeldingen.

 

 

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl


Overige actuele maatregelen

De landelijke maatregelen hebben op dit moment weinig invloed op de zorg die PSW verleent. Wij hopen dit uiteraard zo te kunnen houden. Toch zijn er wel een aantal aandachtspunten. Deze lees je onderstaand per sector:

 

PSW Wonen

Cliënten mogen nog maar 1x per dag bezoek ontvangen (maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd). Bezoek dient zoveel mogelijk op de eigen kamer ontvangen te worden en mondkapjes zijn voor bezoek verplicht (zie bovenstaande informatie over het mondkapjesbeleid). Als een cliënt terugkomt uit een risicogebied, blijft hij/zij nog 10 dagen bij ouders/familie met wie de periode in het risicogebied is doorgebracht. Pas na 10 dagen kan de cliënt terugkeren naar het WBC.

 

PSW Dagbesteding en PSW Werk

Aangezien we zowel de dagbestedings– als werklocaties Coronaproof hebben ingericht, kunnen we deze vorm van zorg blijven bieden. Overal kan de 1,5 meter afstand gehanteerd worden en bestaan de groepen uit minder dan 30 personen. Daar waar meer dan 30 personen samen kunnen komen, denk aan een kantine, is een passende oplossing gevonden. Ook proberen we nog steeds met zoveel mogelijk vaste groepen te werken om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen/beperken. Het bezoek aan dag- en/of werklocaties willen we momenteel zoveel mogelijk vermijden. Daarom vragen we aan bezoekers om zoveel mogelijk buiten te blijven. Als dit echt niet mogelijk is, dienen zij zich aan hetzelfde mondkapjesbeleid te houden als de medewerkers van PSW (zie bovenstaande informatie). Mocht een cliënt in een risicogebied zijn geweest, dan kan hij/zij pas na 10 dagen thuisquarantaine weer naar de dagbesteding of het werk komen.

 

PSW Junior
Bij PSW Junior gaan dontwikkelingsgroepenondersteuning op school en kinderopvang (OSK) en Heikei door zoals we dat de laatste maanden (Coronaproof) georganiseerd hebben. Dit betekent dat kinderen tot en met 12 jaar zonder mondkapje naar de groep mogen TENZIJ:

 

  • het kind klachten ontwikkelt nadat het in contact is geweest met iemand die Corona heeft. Ouders dienen dan contact op te nemen met de GGD in de regio.
  • het kind benauwd is, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft.

Voor de kinderen in de middelbare schoolleeftijd geldt dat de zorg ook gewoon doorgaat mits het kind geen Corona gerelateerde klachten heeft. Bij klachten wordt het kind getest door de GGD. Volg daarvoor de procedure zoals deze op de website van de Rijksoverheid bekend is gemaakt. Mocht een kind in een risicogebied zijn geweest, dan moet hij/zij 10 dagen in thuisquarantaine. Zit je als ouder in quarantaine? Dan mag je jouw kind(eren) tijdens de 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor zal je iemand anderen moeten vragen. Daar waar kinderen niet kunnen komen of bezocht kunnen worden, worden afspraken over andere begeleiding gemaakt (bijvoorbeeld beeldbellen).

 

PSW Thuis

Waar we momenteel extra alert op zijn, is het maximaal aantal bezoekers van 3 dat gelijktijdig een cliënt mag bezoeken. Daarnaast wordt beeldbellen – waar mogelijk – weer meer opgepakt. Het belang van de cliënt staat hier uiteraard in voorop. Ook worden er, waar nodig, mondkapjes gebruikt. Als een cliënt uit een risicogebied terugkeert naar Nederland, houdt PSW de richtlijn van 10 dagen quarantaine aan. Fysieke bezoeken aan huis zijn niet mogelijk in deze periode. Dit betekent dat er alleen afspraken gemaakt worden via beeldbellen.

 

 

Het blijft maatwerk

In alle gevallen waar één van bovenstaande richtlijnen niet uitvoerbaar blijkt te zijn, of op onoverkomelijke problemen stuit, vindt er overleg plaats en wordt er gekeken welke oplossingen mogelijk zijn. 

Algemene informatie

Informatie voor medewerkers

Heb je Corona gerelateerde gezondheidsklachten? Laat je dan direct testen bij de teststraat van PSW. Dit kan elke dag tussen 9:00 uur en 10:00 uur bij het Centraal Bureau in Herten. Aanmelden is niet nodig en je ontvangt dezelfde dag nog de uitslag. Wil je liever door de GGD getest worden? Bel dan naar: 0800 – 8101.  Dit is het landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD voor zorgmedewerkers. Houd er rekening mee dat het bij de GGD langer duurt voor je de uitslag van de test binnen hebt.