Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vindt u PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. Daarnaast zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op een eventuele uitbraak zodat we meteen de juiste acties kunnen ondernemen. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

03-04-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van onze minister-president (op dinsdag 31 maart), en de instructies die wij vervolgens van het ministerie hebben ontvangen, gaan wij de tot nu toe genomen maatregelen verlengen tot en met 28 april. Dit betekent het volgende: 

 

 

PSW Wonen

 • Alle dagbestedingslocaties van PSW blijven gesloten. Cliënten die bij PSW wonen, krijgen in het WBC een zinvolle invulling van de dag. Hier blijven de medewerkers van dagbesteding extra bij ondersteunen.
 • Ook groepsbegeleid werken gaat voorlopig niet door. Voor cliënten die individueel werk verrichten bij een werkgever, wordt per werkgever gekeken naar een passende oplossing.
 • Alle woonlocaties blijven gesloten voor bezoek. Samen met ouders/verwanten gaan we kijken naar alternatieven om toch in contact te komen met hun kind/verwant. Denk hierbij aan het organiseren van raambezoeken, het schrijven van brieven, het maken van video’s, beeldbellen (Facetime) etc.
 • In het weekend logeren bij de WBC’s, op weekend gaan of een dag naar huis, blijft niet toegestaan.

 

PSW Dagbesteding en Werk voor volwassenen

 • Alle dagbestedingslocaties van PSW blijven gesloten. Voor cliënten die niet bij PSW wonen, kan er momenteel helaas geen alternatief geboden worden. Uitzonderingen daargelaten en alleen in overleg met de manager. 
 • Ook groepsbegeleidwerken gaat voorlopig niet door. Voor cliënten die individueel werk verrichten bij een werkgever, wordt er per werkgever gekeken naar een passende oplossing. 

 

PSW Junior 

 • KDC de Heisterkesblijft gesloten. Omdat we hier met kwetsbare kinderen te maken hebben, blijven we hier maatwerk leveren. Ouders/verwanten waarvan hun kind op KDC de Heisterkes verblijft, worden persoonlijk benaderd om te kijken wat er aan ondersteuning nodig is voor de komende weken. 
 • Ook de ontwikkelingsgroepen blijven gesloten. Samen met de gedragskundigen gaan we ook hier, per kind, bekijken wat er aan ondersteuning nodig is voor de komende weken. 
 • Aangezien de scholen dicht blijven, blijft ook het stopzetten van de ondersteuning op scholen gehandhaafd.
 • Logeerhuizen en de zaterdagopvang blijven gesloten. Buitenschoolse opvang (BSO) is gesloten, behalve wanneer beide ouders werken in een vitaal beroep of een alleenstaande ouder werkt in een vitaal beroep en andere opvang niet mogelijk is. 
 • Bij de thuisbegeleiding blijven we zoveel mogelijk ondersteuning op maat bieden. De focus blijft hierbij liggen op digitale ondersteuning: beeldbellen. De richtlijn die we hierbij hanteren is dat we alleen naar cliënten en/of gezinnen gaan als er niemand in het gezin ziek is of koorts heeft én het echt noodzakelijk is om daar fysiek aanwezig te zijn. Uiteraard worden alle hygiënemaatregelen bij een fysiek bezoek nageleefd. 

 

PSW Thuis

 • Ook voor de ambulante begeleiding voor thuiswonende (volwassen) cliënten blijven we zoveel mogelijk ondersteuning op maat bieden. Ook hier blijft de focus liggen op digitale ondersteuning: beeldbellen. Hier geldt dezelfde richtlijn als bij de kind-/en jeugdzorgwe gaan alleen naar cliënten als er niemand in het gezin/huishouden ziek is of koorts heeft én het echt noodzakelijk is om daar fysiek aanwezig te zijn. Uiteraard worden alle hygiënemaatregelen bij een fysiek bezoek nageleefd.

 

Richtlijnen voor alle medewerkers van PSW

Naast bovenstaande richtlijnen, blijven wij ook de algemene richtlijnen voor alle medewerkers van PSW hanteren. Dat betekent onder andere dat:

 

 • Continuïteit voor de meest kwetsbare groep cliënten binnen PSW staat centraal (bij alle medewerkers van PSW)! Dit betekent dat we iedereen in gaan zetten waar de zorg het hardste nodig is.
 • Bijeenkomsten (waar meerdere mensen bij elkaar komen, dus ook werkoverleggen) digitaal plaatsvinden of uitgesteld worden. Indien een fysiek overleg écht noodzakelijk is, wordt de aanbevolen afstand van 1,5 tot 2 meter gehanteerd en alle hygiënemaatregelen in acht genomen.

 

Wat iedereen zelf kan doen om de verspreiding van het virus te beperken? 

 • Voorkom contact met mensen die griep hebben.
 • Was je handen regelmatig. Doe dat minimaal 20 seconden met zeep en warm water. Droog vervolgens de handen met papieren handdoekjes. Is handen wassen lastig? Gebruik dan desinfecterende handmiddelen (handalcohol).
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik meteen weggooit (dit heeft de voorkeur).
 • Geef elkaar geen hand, houd 1,5 tot 2 meter afstand.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd fysiek contact met anderen (al helemaal als je Corona verschijnselen hebt).
 • Raak zo min mogelijk je ogen, neus en mond aan.
 • Deel geen bekers, borden, lepels e.d. met anderen.

 

Duur maatregelen 

Bovenstaande maatregelen zijn van kracht tot en met 28 april. Uiteraard worden de maatregelen vóór 28 april heroverwogen en indien nodig verlengd/aangepast. Medewerkers zijn op donderdag 3 april geïnformeerd over de verlenging van bovenstaande maatregelen. Ook ouders/verwanten en cliënten die zelfstandig wonen ontvangen hier persoonlijk bericht over.

Algemene informatie

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.