Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Nieuwjaarswens

Clienten en medewerkers van PSW hebben een nieuwjaarswens voor je….

 

Actueel PSW Nieuws

21-01-2021

N.a.v. de persconferentie van 20 januari scherpen wij ons bezoekersbeleid aan naar maximaal 1 bezoeker per dag.

 

Indien er een avondklok komt, ontvangen alle medewerkers (en vrijwilligers) die momenteel in de directe zorg werken, een werkgeversverklaring om aan te kunnen tonen dat ze een geldige reden hebben om buiten te zijn op tijdstippen dat de avondklok geldt.

P&O heeft de verklaringen klaar staan en kan deze, zodra we groen licht krijgen vanuit de VGN, delen met de betreffende medewerkers.

 

14-01-2021

De maatregelen die wij op 15 december hebben genomen (zie onderstaand), blijven zeker t/m 9 februari gehandhaafd. Dit is besloten n.a.v. de persconferentie van dinsdag 12 januari. Dit betekent dat we door blijven gaan met de dienstverlening die we al aanboden (we gaan niet dicht en wat open is, blijft open). Daarnaast blijven de kantoorlocaties van PSW voorlopig gesloten en blijven we de nadruk leggen op alle algemene maatregelen zoals afstand houden, hygiëne, max. 1 persoon per dag op bezoek etc.

 

Update vaccinatie

Er is op dit momenteel nog veel onduidelijk over het vaccinatiebeleid van de overheid. Laten we vooropstellen dat wij ons houden aan de richtlijnen van VWS, RIVM en de VGN. Op dit moment hebben wij vanuit hen (net zoals alle andere VG organisaties) nog geen ‘go’ gekregen om medewerkers uit te nodigen voor vaccinatie. Zodra wij de ‘go’ krijgen, worden de uitnodigingsbrieven direct verstuurd.

 

Onze cliënten (zowel de thuiswonende als de bewoners van de WBC’s) worden via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie. Ook hier is het nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. We verwachten dat de bewoners van de WBC’s over een aantal weken gevaccineerd kunnen worden op hun eigen woonlocatie. Let op: dit is de verwachting, we moeten het definitieve besluit nog afwachten. Waarschijnlijk zullen zij met het Moderna-vaccin gevaccineerd worden.

 

De thuiswonende cliënten worden uitgenodigd volgens het algemene schema zoals VWS dat heeft uitgegeven.

 

Meer informatie over vaccinatie voor cliënten en ouders/verwanten

  • Op corona.steffie.nl is een filmpje te zien waarin ze meer vertellen over het vaccin tegen het Coronavirus (in eenvoudige taal).
  • Er is een praatplaat ontwikkeld over vaccineren. Deze vind je hier.
  • Meer informatie over de verschillende vaccins vind je op de website van het RIVM.
  • Op dinsdag 19 januari om 10:30 uur wordt er een webinar georganiseerd door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met de belangenverenigingen KansPlus en Iederin. Hierin geven zij antwoorden op vragen rondom het vaccin en geven ze tips over hoe u met elkaar het gesprek kunt voeren over wel/niet vaccineren. Het webinar is te bekijken via deze link.

 

 

15-12-2020

Ons streven is om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren en zo min mogelijk locaties te sluiten. In veel situaties zullen wij met cliënten, ouders, verzorgers en/of verwanten het gesprek aangaan om te kijken naar de mogelijkheden. Elke zorgvraag is namelijk anders en hier willen we zo goed mogelijk op inspelen. Onderstaand in grove lijnen wat de lockdown voor de verschillende zorgvormen van PSW betekent:

 

PSW Wonen

De nieuwe maatregelen zorgen binnen de woonbegeleidingscentra voor weinig veranderingen.

  • Cliënten mogen 1x per dag 1 bezoeker ontvangen. Bezoek dient op de eigen kamer ontvangen te worden en mondkapjes zijn voor bezoekers verplicht.
  • Cliënten kunnen bij ouders/verwanten/verzorgers op bezoek komen of komen logeren. Wij doen daarbij wel een dringend beroep op iedereen om ook thuis de algemene maatregelen na te leven! Dus maximaal 1 bezoeker per dag (kinderen tot 13 jaar uitgesloten), 1,5m afstand houden etc. Dit om bij terugkomst in het WBC de kans op besmetting van andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
  • Cliënten die Corona-gerelateerde klachten krijgen als ze bij ouders/verwanten/verzorgers op bezoek zijn óf blijven logeren, moeten thuis in quarantaine. Indien dit niet te realiseren is, wordt er samen met de ouders/verwanten naar een oplossing gezocht.
  • Met ouders/verwanten van cliënten die in de WBC’s komen logeren, wordt contact opgenomen om het logeren in deze periode te bespreken. Daar waar logeren voor een cliënt noodzakelijk is, zal deze zorgvorm doorgaan.

 

PSW Dagbesteding en PSW Werk

De dagbesteding blijft open en PSW Werk blijft doorgaan. PSW heeft eerder dit jaar al haar dagbestedings- en werklocaties Coronaproof ingericht. Hierdoor kunnen we ook nu de dienstverlening veilig organiseren. Daar waar werklocaties sluiten (denk aan winkels, tuincentra en bouwmarkten) gaan we op zoek naar alternatieve werkplekken/werkzaamheden voor de cliënten.

 

PSW Thuis

Onze ambulante ondersteuning blijven we bieden. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers – waar mogelijk – meer beeldbellen, meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wordt er volgens een strakkere planning gewerkt. Dit laatste doen we om het aantal verschillende contacten per dag te beperken.

 

PSW Junior

Ook binnen Junior is het streven om zoveel mogelijk zorg door te laten gaan. Dit betekent voor de verschillende zorgvormen binnen Junior het volgende:

 

Junior Ambulant (gespecialiseerde thuisbegeleiding en pedagogische gezinsbegeleiding)

Deze ondersteuning blijven we bieden. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers meer beeldbellen, meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wordt er volgens een strakkere planning gewerkt. Dit laatste doen we om het aantal verschillende contacten per dag te beperken.

 

OSK (Ondersteuning op school en kinderopvang)

Daar waar kinderen naar school gaan, sluit PSW aan. Voor kinderen die niet meer naar school kunnen, maar waar wel opvang voor nodig is, regelt de school noodopvang in schooltijd en sluit PSW bij die noodopvang aan. PSW regelt voor die kinderen dan ook aansluitend de noodopvang voor de BSO. De noodopvang geldt ook voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

Vakantieopvang

De vakantieopvang gaat door. Wel gaan we met ouders, verzorgers en/of verwanten in gesprek over de noodzaak van deze ondersteuning in de betreffende periode. De inschrijving voor de vakantieopvang is inmiddels gesloten. Nieuwe aanmeldingen worden niet opgepakt.

 

Ontwikkelingsgroepen

De ontwikkelingsgroepen blijven open. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

BSO(+) (Buitenschoolse opvang)

Voor de buitenschoolse opvang geldt hetzelfde als voor OSK. Daar waar kinderen naar school gaan, sluit PSW aan. Voor kinderen die niet meer naar school kunnen, maar waar wel opvang voor nodig is, regelt de school noodopvang in schooltijd en sluit PSW bij die noodopvang aan. PSW regelt voor die kinderen dan ook aansluitend de noodopvang voor de BSO. De noodopvang geldt ook voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

Heikei, centrum voor zorg, onderwijs en revalidatie

De zorggroepen van de Heikei blijven open volgens de reguliere planning.

 

Logeren

In principe willen we het logeren door laten gaan. Logeren houdt echter altijd in dat veel mensen elkaar ‘tegenkomen’ en dat begeleiders met veel verschillende kinderen en ouders in contact komen. Dit maakt het voor het Coronavirus makkelijker om zich te verspreiden. Vandaar dat we voor deze zorgvorm met ouders, verzorgers en/of verwanten in gesprek gaan om de mogelijkheden te bespreken.

 

Zaterdagclub

De zaterdagclub blijft gesloten. Daar waar dit tot problemen leidt, gaan we samen met de ouders, verzorgers en/of verwanten op zoek naar een oplossing.

 

 

Mondkapjes beleid

Mondkapjes beleid bezoekers WBC
Het dragen van een mondneusmaskers is verplicht voor alle bezoekers. Dit houdt in dat er aan alle ouders/verwanten gevraagd wordt om een mondkapje mee te nemen en dit op te doen als ze naar de kamer van hun kind/verwant gaan (en weer naar buiten lopen). Dit mag een eigen mondneusmasker zijn. Zodra ouders/verwanten de kamer betreden, mag het mondmasker af. Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is in principe niet meer mogelijk. Zie ook: Handreiking bezoek en logeren

 

Mondkapjes beleid bezoekers overige PSW locaties
Voor de locaties van PSW Dagbesteding, PSW Werk en PSW Junior geldt dat bezoekers zoveel mogelijk buiten blijven. Als dit echt niet mogelijk is, houden bezoekers zich aan dezelfde richtlijnen als medewerkers, namelijk: langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten die 13 jaar of ouder zijn: draag een mondneusmasker. Deze momenten willen we uiteraard tot het minimum beperken.

 

 

Sluiting kantoorgedeeltes PSW

Met ingang van vrijdag 18 december gaan alle kantoorruimten van PSW dicht, ook het Centraal Bureau. Al het kantoorpersoneel van PSW gaat thuiswerken. Op deze manier willen we reguleren dat er minder ontmoetingen zijn tussen mensen. Het Centraal Bureau blijft wel telefonisch bereikbaar. AC Herten blijft voor de dagbesteding wel open.

 

 

Overig

Houd je aan de landelijke richtlijnen

Tot slot willen wij aan iedereen vragen om je aan de landelijke richtlijnen te houden. Dus houd 1,5m afstand, vermijd drukke plekken, ontvang thuis maximaal 2 gasten, werk zoveel mogelijk thuis, hoest/nies in je elleboog, was vaak je handen en blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten + laat je testen! Klik hier voor alle landelijke richtlijnen die op dit moment gelden.

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl

 

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.

Informatie voor medewerkers

Medewerkers van PSW vinden alle informatie in het PSWportaal in de tegel ‘Coronainformatie’.