Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

18-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 17 november gaan we terug naar ons beleid van 15 oktober. Dit beleid hebben we onderstaand voor je opgesomd:

 

Actuele maatregelen per sector

De landelijke maatregelen hebben op dit moment weinig invloed op de zorg die PSW verleent. Wij hopen dit uiteraard zo te kunnen houden. Toch zijn er wel een aantal aandachtspunten. Deze lees je onderstaand per sector:

 

PSW Wonen

Cliënten mogen nog maar 1x per dag bezoek ontvangen (maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd). Bezoek dient zoveel mogelijk op de eigen kamer ontvangen te worden en mondkapjes zijn voor bezoek verplicht (zie onderstaand extra informatie over het mondkapjesbeleid). Als een cliënt terugkomt uit een risicogebied, blijft hij/zij nog 10 dagen bij ouders/familie met wie de periode in het risicogebied is doorgebracht. Pas na 10 dagen kan de cliënt terugkeren naar het WBC.

 

PSW Dagbesteding en PSW Werk

Aangezien we zowel de dagbestedings– als werklocaties Coronaproof hebben ingericht, kunnen we deze vorm van zorg blijven bieden. Overal kan de 1,5 meter afstand gehanteerd worden en bestaan de groepen uit minder dan 30 personen. Daar waar meer dan 30 personen samen kunnen komen, denk aan een kantine, is een passende oplossing gevonden. Ook proberen we nog steeds met zoveel mogelijk vaste groepen te werken om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen/beperken. Het bezoek aan dag- en/of werklocaties willen we momenteel zoveel mogelijk vermijden. Daarom vragen we aan bezoekers om zoveel mogelijk buiten te blijven. Als dit echt niet mogelijk is, dienen zij zich aan hetzelfde mondkapjesbeleid te houden als de medewerkers van PSW (zie onderstaande informatie). Mocht een cliënt in een risicogebied zijn geweest, dan kan hij/zij pas na 10 dagen thuisquarantaine weer naar de dagbesteding of het werk komen.

 

PSW Junior
Bij PSW Junior gaan dontwikkelingsgroepenondersteuning op school en kinderopvang (OSK) en Heikei door zoals we dat de laatste maanden (Coronaproof) georganiseerd hebben. Dit betekent dat kinderen tot en met 12 jaar zonder mondkapje naar de groep mogen TENZIJ:

 

  • het kind klachten ontwikkelt nadat het in contact is geweest met iemand die Corona heeft. Ouders dienen dan contact op te nemen met de GGD in de regio.
  • het kind benauwd is, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft.

Voor de kinderen in de middelbare schoolleeftijd geldt dat de zorg ook gewoon doorgaat mits het kind geen Corona gerelateerde klachten heeft. Bij klachten wordt het kind getest door de GGD. Volg daarvoor de procedure zoals deze op de website van de Rijksoverheid bekend is gemaakt. Mocht een kind in een risicogebied zijn geweest, dan moet hij/zij 10 dagen in thuisquarantaine. Zit je als ouder in quarantaine? Dan mag je jouw kind(eren) tijdens de 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor zal je iemand anders moeten vragen. Daar waar kinderen niet kunnen komen of bezocht kunnen worden, worden afspraken over andere begeleiding gemaakt (bijvoorbeeld beeldbellen).

 

PSW Thuis

Waar we momenteel extra alert op zijn, is het maximaal aantal bezoekers van 3 dat gelijktijdig een cliënt mag bezoeken. Daarnaast wordt beeldbellen – waar mogelijk – weer meer opgepakt. Het belang van de cliënt staat hier uiteraard in voorop. Ook worden er, waar nodig, mondkapjes gebruikt. Als een cliënt uit een risicogebied terugkeert naar Nederland, houdt PSW de richtlijn van 10 dagen quarantaine aan. Fysieke bezoeken aan huis zijn niet mogelijk in deze periode. Dit betekent dat er alleen afspraken gemaakt worden via beeldbellen.

 

Het blijft maatwerk

In alle gevallen waar één van bovenstaande richtlijnen niet uitvoerbaar blijkt te zijn, of op onoverkomelijke problemen stuit, vindt er overleg plaats en wordt er gekeken welke oplossingen mogelijk zijn. 

 

Mondkapjes beleid

Chirurgisch mondneusmasker voor medewerkers

Medewerkers dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen op momenten waarbij ze langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten, van 13 jaar of ouder, zijn. Denk hierbij aan momenten zoals het helpen met eten, tanden poetsen, toiletgebruik etc.

 

PSW kiest er bewust voor om medewerkers niet continu met mondneusmaskers te laten werken. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor de communicatie tussen de medewerkers en de cliënten. Omdat we per locatie met andere cliënten en behoeften te maken hebben, vragen we aan de teamleiders om op zoek te gaan naar een passende oplossing: maatwerk. Het kan dus zijn dat de invulling hierdoor per locatie enigszins verschilt.

 

 

Mondneusmaskers voor bezoekers WBC

Het dragen van een mondneusmaskers is verplicht voor alle bezoekers. Dit houdt in dat er aan alle ouders/verwanten gevraagd wordt om een mondkapje mee te nemen en dit op te doen als ze naar de kamer van hun kind/verwant gaan (en weer naar buiten lopen). Dit mag een eigen mondneusmasker zijn. Zodra ouders/verwanten de kamer betreden, mag het mondmasker af. Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is in principe niet meer mogelijk.

 

Zie ook: Handreiking bezoek en logeren

 

Bezoek aan overige PSW locaties
Voor de locaties van PSW Dagbesteding, PSW Werk en PSW Junior geldt dat bezoekers zoveel mogelijk buiten blijven. Als dit echt niet mogelijk is, houden bezoekers zich aan dezelfde richtlijnen als medewerkers, namelijk: langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten die 13 jaar of ouder zijn: draag een mondneusmasker. Deze momenten willen we uiteraard tot het minimum beperken. Binnen kantoorgedeeltes van PSW (zoals het centraal bureau in Herten) zijn mondneusmaskers vanaf nu ook verplicht.

 

Overig

Testen medewerkers

Begin oktober zijn we gestart met onze eigen teststraat, aangezien de GGD de drukte op dat moment niet aankon. Er waren lange wachttijden en dit zorgde binnen PSW regelmatig voor onnodig verzuim. Nu de GGD de capaciteit van de teststraten heeft opgehoogd, zorgmedewerkers weer binnen één dag getest kunnen worden en ze binnen dezelfde dag van de testuitslag worden voorzien, hebben we besloten om de eigen teststraat (tijdelijk) te sluiten. Na vrijdag 20 november is de PSW teststraat niet meer in bedrijf en moeten medewerkers met Corona gerelateerde klachten zich melden bij de reguliere teststraat van de GGD. Voor medewerkers in de directe zorg is een speciaal prioriteitsnummer beschikbaar gesteld. Mocht het zo zijn dat de wachttijden bij de GGD wederom (structureel) oplopen, dan zullen we onze eigen teststraat weer opstarten.

 

Houd je aan de landelijke richtlijnen

Tot slot willen wij aan iedereen vragen om je aan de landelijke richtlijnen te houden. Dus houd 1,5m afstand, beperk je reisverkeer, werk zoveel mogelijk thuis, hoest/nies in je elleboog, blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten etc. Klik hier voor alle landelijke richtlijnen die op dit moment gelden.

 

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl

 

Algemene informatie

Informatie voor medewerkers

Heb je Corona gerelateerde gezondheidsklachten? Laat je dan direct testen bij de teststraat van PSW. Dit kan elke dag tussen 9:00 uur en 10:00 uur bij het Centraal Bureau in Herten. Aanmelden is niet nodig en je ontvangt dezelfde dag nog de uitslag. Wil je liever door de GGD getest worden? Bel dan naar: 0800 – 8101.  Dit is het landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD voor zorgmedewerkers. Houd er rekening mee dat het bij de GGD langer duurt voor je de uitslag van de test binnen hebt.