Ga naar de inhoud

Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en brancheorganisatie VGN en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM. 

Actueel PSW Nieuws

13-03-2023 

De resterende adviezen over Corona 

Minister Kuipers heeft laten weten dat de laatste corona-adviezen komen te vervallen. Testen en isolatie zijn niet meer noodzakelijk. Wel roept het kabinet op om alert te blijven bij griep- of verkoudheidsklachten en extra aandacht te houden voor (medisch) kwetsbare mensen. De COVID-19-adviezen worden vanaf nu zoveel mogelijk gelijk gesteld aan de generieke adviezen ter preventie van andere luchtweginfecties en bijvoorbeeld de griep. 

 

Wat houdt dit voor ons in?

 • We testen niet meer en isolatie is niet meer nodig.
 • Net als bij andere luchtweginfecties of ziekten blijven medewerkers en cliënten bij koorts en/of als er een besmettingsgevaar is, thuis.
 • Bij verkoudheidsverschijnselen zoals flink niesen en hoesten zonder koorts, kunnen medewerkers gewoon komen werken. Werken ze met kwetsbare cliënten, dan dragen ze een mondneusmasker. Bij lichte klachten is dat niet nodig, het mag wel. 
 • Onze medewerkers handelen vanaf nu als bij andere luchtweginfecties: denk aan de algemene adviezen als afstand houden, niesen en hoesten in de elleboog en (hand)hygiëne. 

Vanwege deze ontwikkelingen wordt de Corona informatie knop op de website binnenkort verwijderd.

14-09-2022 

Nieuwe vaccinatieronde 

PSW is volop bezig met de nieuwe vaccinatieronde voor alle zorgmedewerkers en de bewoners van de woonbegeleidingscentra. De WBC bewoners en/of hun vertegenwoordigers ontvangen een brief met informatie. Bewoners die gevaccineerd willen worden, worden in het woonbegeleidingscentrum geprikt. De zorgmedewerkers hebben een brief ontvangen waarmee ze bij de GGD een afspraak kunnen maken.

09-06-2022 

Advies gebruik mondneusmaskers medewerkers versoepeld

Het RIVM heeft de richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis aangepast. Het advies voor preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19, bij luchtwegklachten en op basis van individuele afwegingen.

Ook PSW volgt deze richtlijn op. Naar de medewerkers is gecommuniceerd dat er dus geen mondneusmaskers meer preventief gedragen hoeven te worden bij cliënten bij wie er geen sprake is van verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19. Ze worden wél gebruikt als er sprake is van luchtwegklachten, een (vermoedelijk van) besmetting van COVID-19 óf wanneer een medewerker of cliënt hier zelf de voorkeur aan geeft. Uitgebreide uitleg vindt u op de site achter bovenstaande link.

05-04-2022 

Advies gebruik mondneusmaskers door medewerkers

De richtlijn ten aanzien van het gebruik van mondneusmaskers wijzigt. Volgens de huidige richtlijnen mag het al dan niet preventief dragen per locatie/afdeling worden bepaald op basis van een risico afweging. Omdat het verzuim nog altijd relatief hoog is, kiest PSW er nu nog voor om binnen de 1,5 meter mondneusmaskers te gebruiken. Als medewerkers klachten hebben (maar negatief testen) of een zieke huisgenoot hebben, dragen ze continu een mondneusmasker.

 

Testbeleid cliënten
Per 11 april verandert het testbeleid in Nederland. Mensen hoeven dan enkel nog zelftesten te gebruiken en hoeven bij een positieve testuitslag niet meer naar de GGD voor een PCR-test. Ze gaan dan wel nog meteen in isolatie voor tenminste 5 dagen (afhankelijk van wanneer je 48 uur koortsvrij en 24 uur klachtenvrij bent).
We hanteren hetzelfde beleid voor alle cliënten. Zij mogen per 11 april getest worden met zelftesten en binnen de sector Wonen hoeven dus géén PCR-testen bij cliënten meer afgenomen te worden. Natuurlijk blijft dit wel mogelijk op het moment dat we ons zorgen maken of er een dringende aanleiding is om tóch een PCR-test te doen. Voor het testen van cliënten binnen Wonen gaan we centraal zelftesten inkopen die worden verspreid over drie distributielocaties.

 

Testbeleid medewerkers
Ook medewerkers mogen zelftesten gebruiken en hoeven dus geen bevestiging meer te hebben van een PCR-test. Bij een negatief resultaat op een zelftest mag een medewerker komen werken. Als medewerkers klachten hebben, vragen we wel om continu een mondneusmasker te dragen en nog beter te letten op handhygiëne.

 

22-03-2022 

Gebruik mondneusmaskers in vervoer
Naar aanleiding van de door minister Kuipers aangekondigde versoepelingen op 15 maart heeft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) besloten de vervoersprotocollen per 23 maart in te trekken. Dit betekent dat de busjes weer maximaal ingezet kunnen worden en mondkapjes per 23 maart in de bus niet meer verplicht zijn.

22-03-2022 

Gebruik mondneusmaskers in vervoer
Naar aanleiding van de door minister Kuipers aangekondigde versoepelingen op 15 maart heeft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) besloten de vervoersprotocollen per 23 maart in te trekken. Dit betekent dat de busjes weer maximaal ingezet kunnen worden en mondkapjes per 23 maart in de bus niet meer verplicht zijn.

 

Mondmaskergebruik medewerkers
Het huidige ziekteverzuim in combinatie met de actuele maatregelen geeft nog geen ruimte om volledig af te zien van het gebruik van mondneusmaskers in de zorg. Voorlopig blijven we deze dus gebruiken waar in de zorg geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

 

22-02-2022 

Gebruik mondneusmaskers
Vanaf vrijdag 25 februari versoepelt de verplichting tot het gebruik van de mondneusmaskers. Binnen PSW blijven de medewerkers in de zorg mondneusmaskers gebruiken op de momenten dat we geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Dat geldt zowel in het contact met cliënten als met collega’s. Dat doen we omdat het ziekteverzuim nog altijd heel hoog is. We willen het risico op onderlinge besmetting zo klein mogelijk houden, maar ook de afwezigheid ten gevolge van Corona, bijvoorbeeld in geval van quarantaine, voorkomen. Als je een mondneusmasker draagt word je immers niet als nauw contact gezien van een besmet persoon. Hiermee voorkomen we onnodige uitval van collega’s.

 

Busvervoer
De beperkingen in het busvervoer wat betreft maximale bezetting komen te vervallen. De busjes mogen dus weer volledig bezet worden. Dit is conform het vervoersprotocol. Wel moeten, net als in het OV, mondneusmaskers gedragen worden.

 

28-01-2022 

We zijn blij met de versoepelingen die dinsdagavond 25 januari zijn aangekondigd! Maar helaas zijn we er nog niet. Net als in heel Nederland, heeft ook PSW te maken met veel Corona besmettingen door de Omikron variant, zowel bij cliënten als medewerkers. Daardoor hebben we op enkele plekken al een paar keer groepen (gelukkig tijdelijk) moeten sluiten. Het blijft van belang dat iedereen zich goed aan de richtlijnen houdt. De verwachting is immers dat mensen weliswaar minder ziek worden (gelukkig!), maar dat het aantal besmettingen voorlopig nog blijft oplopen. Dat laatste heeft een grote impact op de bezetting van de roosters en de continuïteit van zorg die toch al onder druk staat. Die continuïteit willen wij uiteraard zo goed mogelijk blijven waarborgen. Ondanks de aangekondigde algemene versoepelingen houdt PSW daarom vast aan een aantal bestaande afspraken of verscherpt die zelfs. Hopelijk dat we over een paar weken de touwtjes wel wat verder kunnen laten vieren. Bij deze een update van de afspraken en ontwikkelingen.

 

Mondneusmaskers
Op alle zorglocaties van PSW wordt altijd met een mondneusmasker gewerkt. Ook tijdens pauzes en overdrachtmomenten. Als de problematiek van de cliënt erom vraagt, kan het mondneusmasker kort (op afstand van de cliënt) verwijderd worden, maar het uitgangspunt blijft om het altijd te dragen. Dit ter bescherming van cliënten en medewerkers.

 

Bezoek
Bezoek (in de WBC’s nog steeds maximaal vier personen per dag) wordt ontvangen in het eigen appartement/studio van de cliënt. Waar bezoek ontvangen in het eigen appartement echt niet mogelijk is, wordt in afstemming besproken of en zo ja, op welke wijze dit veilig in de algemene ruimte kan. Een mondneusmasker voor bezoekers is verplicht totdat de bezoeker heeft plaatsgenomen.

 

Flexpool
PSW heeft al een tijdje een flexpool ingericht waarin alle medewerkers van PSW zich kunnen inschrijven om extra diensten te draaien en uit te helpen waar dat nodig is. Ook de medewerkers van de ondersteunende diensten nemen deel aan deze flexpool.

 

Noodopvang
Mochten we vanwege onvoldoende personeel (vanwege ziekte of quarantaine) locaties bij Junior of dagbesteding (gedeeltelijk) moeten sluiten, dan bekijken we goed voor welke thuiswonende cliënten we noodopvang moeten regelen. Óf omdat ze door dringende (persoonlijke) omstandigheden niet thuis kunnen blijven óf omdat een van de ouders een cruciaal beroep heeft. De teamleiders nemen dit punt mee als er sprake is van een eventuele sluiting.

 

Vervoer
De laatste update van het vervoersprotocol geeft duidelijk aan dat in de busjes alleen chirurgische mondneusmaskers (minstens type II) zijn toegestaan. Onze medewerkers letten erop dat hier aan wordt voldaan.

 

Testbeleid bewoners woonbegeleidingscentra
Bij een besmetting op een woonlocatie gaat de positief geteste cliënt in isolatie. ‘Geboosterde’ medebewoners en medebewoners die korter dan acht weken geleden Corona hebben gehad, hoeven niet in quarantaine en hoeven alleen getest te worden als ze klachten hebben. ‘Niet-geboosterde’ medebewoners gaan wel in quarantaine en worden op dag 0 en dag 5 getest.

 

Quarantaine

Bij meerdere besmettingen in een (bijvoorbeeld ontwikkelings-)groep hoeven de andere cliënten niet meer in quarantaine. Cliënten blijven altijd thuis als ze klachten hebben of positief getest zijn!

Voor kinderen geldt het volgende:

 • Kinderen van 0-18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een test doen. Aangezien PSW een zorgorganisatie is waar kinderen in contact komen met andere kwetsbare kinderen, stellen wij een PCR-test verplicht. Meer informatie vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/zelftest-afnemen-bij-kind
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

 

Testprotocol medewerkers
Op basis van de nieuwe richtlijnen van het RIVM hebben ook wij het testprotocol voor onze medewerkers aangepast. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Overleg, scholingen en kantoorwerk
PSW hanteert nog steeds de regel dat alle overleg en scholing digitaal plaatsvindt. Als er een noodzaak is om fysiek bij elkaar te komen wordt overlegd met de leidinggevende. In de kantoorruimten van PSW is één medewerker per ruimte toegestaan. Medewerkers kunnen onderling een rooster maken voor het gebruik van kantoorruimten.

 

Eenvoudige uitleg
Medewerkers van PSW kunnen bij het Kenniscentrum terecht voor eenvoudig uitleg over alle zaken rondom Corona. Zoals bijvoorbeeld deze twee recente uitgaven:

 

                           

 

 

 

 

 

21-12-2021 

De Corona maatregelen zijn zaterdag 18 december aanzienlijk aangescherpt. We hadden het met zijn allen graag anders gezien en dit is een domper voor iedereen, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht. We worden weer voor de uitdaging gesteld om er samen de schouders onder te zetten. En ook nu gaat ons dit weer lukken, want dat is waar we bij PSW goed in zijn: SAMEN de uitdaging aangaan en onze mensen de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Gelukkig gaat op dit moment het overgrote deel van onze zorg en ondersteuning gewoon door. Op enkele plekken hebben we tijdelijk (vaak gedeeltelijk) een groep moeten sluiten of is de zorg en ondersteuning iets anders ingericht. De nieuwe maatregelen betekenen voor PSW op dit moment het volgende: 


Wonen 

 • De afspraken met betrekking tot bezoek zijn gewijzigd. Mensen mogen per dag nog maar 2 mensen ouder dan 13 jaar ontvangen. Tijdens kerst en Oud & Nieuw mogen dit er maximaal 4 zijn.
 • De WBC bewoners krijgen vanaf maandag 27 december hun boostervaccinatie.

 PSW Werk & Dagbesteding 

 • Er is vooralsnog geen aanpassing nodig voor dagbesteding. De VGN heeft een mail uit laten gaan dat dagbestedingsaanbod door kan gaan. Hierin blijft het heel belangrijk om de afstands- en hygiënemaatregelen nauwlettend na te leven. PSW bereidt wel voor dat er na de kerstvakantie dagbesteding geboden wordt in ‘dagbubbels’, dat wil zeggen dat cliënten een hele dag aan een en dezelfde activiteit deelnemen. 
 • Waar (veilig) mogelijk gaat het ‘buiten de deur werken’ bij bedrijven gewoon door.
  Voor externe werkplekken in een groep geldt: Dagbesteding op externe werkplekken (groepsplekken) kan door blijven gaan, als we de maatregelen in acht kunnen nemen. We willen cliënten zo gewoon mogelijk laten participeren binnen de mogelijkheden. Uiteraard alleen als dit ook kan vanuit de externe werkplek en cliënten/ouders zich hier goed bij voelen. Waar twijfels zijn, wordt overlegd.
  Voor externe werkplekken individueel geldt: Ook dit kan door blijven gaan als dat vanuit de externe werkplek ook kan en cliënten met inachtneming van de maatregelen kunnen werken. Waar dit bijvoorbeeld door bedrijfssluiting niet mogelijk is, zoeken we naar een alternatief voor de cliënt.

PSW Junior&Thuis  

 • Voor PSW Thuis geldt dat waar mogelijk en op maat meer beeldbellen wordt gehanteerd. 
 • Voor het werken in groepen bij Junior geldt dat dit zoveel als mogelijk in bubbels georganiseerd moet worden. 
 • De vakantieopvang en het logeren zullen eveneens in bubbels plaats moeten vinden. 
 • De Zaterdagclub valt onder ‘culturele activiteiten’ en komt om die reden te vervallen. 
 • De medewerkers van Ondersteuning op School en Kinderopvang en de BSO springen bij in de noodopvang in het onderwijs of zijn beschikbaar voor de flexpool. 
 • De GGD is bezig met het versturen van de uitnodigingen voor de boostervaccinatie van kinderen van 5-12 jaar met hoog medisch risico. Ouders/verzorgers kunnen volgens de instructies in de uitnodigingsbrief een afspraak maken voor vaccinatie bij de GGD.

Vervoer
Het vervoersprotocol is nog niet aangepast. Dat betekent dat we het vervoer nog steeds op de reguliere manier organiseren. Met uiteraard aandacht voor alle vaste basis afspraken. De buitenploegen kunnen dus ook met hun ‘normale’ bezetting op pad.


Boostervaccinaties medewerkers 
De boostervaccinaties van de medewerkers zijn inmiddels gestart. 

 

 

09-12-2021

Continuïteit en kwaliteit van zorg

Door de hoge coronabesmettingen is de druk op de zorg hoog, ook bij PSW. PSW wil zo goed mogelijk voorbereid zijn en volgt de ontwikkelingen op de voet. We hebben diverse maatregelen genomen om besmettingen bij PSW te voorkomen en vertragen, met als gevolg dat het aantal besmettingen binnen PSW tot nu toe te overzien is. Daarnaast hebben we in samenspraak met de corona klankbordgroep een plan opgesteld gericht op continuïteit en kwaliteit van de zorg wanneer de besmettingscijfers, en daarmee samenhangend verzuimcijfers van medewerkers, toenemen. Met dit plan zijn we voorbereid op diverse scenario’s wanneer de cijfers oplopen. We willen benadrukken dat dit nu niet aan de orde is. Momenteel kunnen we door flexibele inzet van onze medewerkers grotendeels de zorg en ondersteuning bieden zoals u van ons gewend bent. Mocht het aantal besmettingen en daarmee het verzuim van medewerkers toenemen, kan het mogelijk zijn dat we aanvullende maatregelen gaan nemen. Indien nodig wordt u hierover geïnformeerd. Uiteraard hopen we dat het niet nodig zal zijn. We doen er alles aan om onze zorg en ondersteuning aan cliënten in stand te houden.

 

07-12-2021

Zelftesten bij klachten van cliënten in de gehandicaptenzorg voldoet niet

Zelftesten voldoen niet om te beoordelen of onze cliënten een Coronabesmetting hebben opgelopen.

De richtlijn Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) is niet gewijzigd. Het RIVM heeft aangegeven dat deze uitgangspunten ook gelden voor alle cliënten, inclusief cliënten die dagbesteding hebben. Onder hen zijn veel kwetsbare cliënten. Zij worden in wisselende samenstelling vervoerd en dragen vaker geen mondmaskers vanwege hun beperking(en). Daarom worden alle inzittenden beschouwd als onderdeel van ‘een kwetsbare groep’. Daarom moet iedereen die gebruik maakt van dagbesteding, inclusief hun vervoerders, zich bij coronaklachten laten testen bij de GGD. 

 

Een aanvulling voor het zelftesten van kinderen en jongeren bij Junior

Omdat veel cliënten en medewerkers in scholen werken, volgen we het beleid zoals dat op de diverse locaties met scholen is afgestemd. Scholen vragen ons (en onze ouders en medewerkers) op veel plekken ook om 2 x per week zelftesten te doen om eventuele besmettingen sneller op het spoor te zijn. We volgen dat beleid maar willen benadrukken dat zelftesten niet de PCR testen van de GGD vervangen als je klachten hebt. In de zorg werken we met kwetsbare mensen die noodzaken tot het inzetten van de betrouwbaardere PCR-testen. Bij klachten maak je dus een afspraak voor een PCR-test en volg je naderhand de instructies van de GGD over quarantaine e.d. Dat geldt voor de medewerkers én voor onze cliënten/ouders. We begrijpen dat dit soms verwarrend kan zijn voor ouders en we hopen met bovenstaande uitleg wat meer duidelijkheid te geven over hoe het testbeleid voor school en zorg werkt.

 

Richtlijn testen zorgmedewerkers is ongewijzigd 

Om de drukte op de teststraten bij de GGD te verminderen, hoeven mensen met lichte klachten en een negatieve zelftest niet meer thuis te blijven. Deze verruiming geldt NIET voor zorgmedewerkers. De richtlijn Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) is niet gewijzigd. In de GGD-voorrangsteststraten voor zorgmedewerkers worden PCR-testen gebruikt. Indien een zorgmedewerker toch met een antigeensneltest is getest en de testuitslag is negatief, moet de test herhaald worden met een PCR-test. 

 

Zelftesten worden wél gebruikt:

 • door medewerkers die op onderwijslocaties preventief tweemaal per week moesten testen.
 • door medewerkers met een besmette huisgenoot die in een uitzonderingssituatie toch worden gevraagd om te werken. Zij moeten zich op dag 0 laten testen (PCR-test). In afwachting van die testuitslag mogen ze een zelftest doen. Als die negatief is mogen ze die dag wel komen werken. Zodra de uitslag van de PCR-test binnen is, is het afhankelijk daarvan of ze nog mogen komen werken.

 

 

 

01-12-2021

Nieuwe beslisboom school, bso, opvang kinderen.

De beslisboom van Boink is nog in de maak. Wél is er al een protocol beschikbaar. Hierin staat het volgende:

Het snotterbellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer komen. PSW gaat hier bij uit van klachten die afwijken van het reguliere beeld van het kind (denk aan kinderen met astma of chronische verkoudheid). Kinderen van 0-4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang. De meest recente beslisboom wordt onderaan deze pagina bij ‘informatie voor cliënten’ steeds bijgewerkt.

 

Vrije tijd

De vrije tijd clubs kunnen doorgaan mits de basismaatregelen worden gehandhaafd en deze voor 17.00 uur plaatsvinden.

 

Zelftesten binnen PSW junior

Medewerkers die op een schoollocatie werken worden gevraagd om tweemaal per week te testen middels een zelftest. PSW werkt hier uiteraard aan mee. Voor kinderen ouder dan 9 wordt eveneens een advies gegeven om hen tweemaal per week in de thuissituatie (indien mogelijk) een zelftest te laten doen. De kinderen die een school bezoeken moeten daar al testen en hoeven dus niet extra de testen. De testen worden door PSW aangereikt, waar de school hier niet al in voorziet.

 

Mondkapjes binnen PSW junior

Vanaf nu is het dringende advies om ook bij het werken met de allerjongste cliënten een mondneusmasker te dragen. Aangezien onze medewerkers continu in beweging zijn en in de dichte nabijheid van kinderen werken, vragen we onze medewerkers om een mondneusmasker te dragen en goed te blijven letten op handhygiëne. Voor cliënten ouder van 9 jaar geldt ook het advies om bij beweging door het pand (niet in dezelfde ruimte), indien mogelijk een masker te gebruiken.

 

29-11-2021

Mondkapjes

Op alle locaties van PSW worden weer mondkapjes gedragen tijdens het lopen. Wanneer u op een vaste plek zit, kan het mondkapje af. Uiteraard blijft de 1,5 meter regel van kracht.

 

Vrije tijd/clubs

Alle (vrije tijd) activiteiten / clubs etc. voor cliënten, die plaatsvinden na 17.00 uur gaan met ingang van zondag 28 november, in ieder geval voor een periode van 3 weken, niet door.

 

 

15-11-2021

De landelijke besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen nog steeds toe. Tijdens de persconferentie van 12 november zijn de landelijke coronaregels daarom verder aangescherpt. PSW volgt het landelijke beleid en neemt daarnaast waar nodig extra maatregelen. Onderstaande maatregelen zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 12 november:

 

Bezoekers (maximaal 4 personen in appartement/studio en alleen ’tenzij dit niet kan’ in een algemene ruimte)

Bezoek wordt met ingang van vandaag ontvangen in het eigen appartement/studio van de cliënt. Bezoekers kunnen alleen in de huiskamer worden ontvangen ‘als het eerste niet kan’ en na overleg op welke wijze dit dan veilig in de algemene ruimte kan. Een mondmasker voor bezoekers binnen de WBC’s/AC’s en locaties Junior is verplicht totdat de bezoeker heeft plaatsgenomen.

 

Thuiswerken
Medewerkers buiten het primair proces, werken thuis ’tenzij’. Dit betekent dat waar thuiswerken niet mogelijk is, dit wordt afgestemd met betrokken leidinggevende.


Overleg

Alle overleg gaat per direct over naar digitale bijeenkomsten, ook hier geldt ’tenzij het overleg fysiek noodzakelijk is’. Hierover is dan eerst afstemming met de betrokken (zorg)manager.


Boosterprik

Op dit moment hebben we nog geen duidelijkheid over de planning van de zogenaamde boosterprik. Zodra er duidelijkheid is, brengen we iedereen daarvan  op de hoogte.

 

Vrije tijd

De vrijetijds clubs zoals deze nu worden ingezet, kunnen doorgaan met inachtneming van de algemene richtlijnen. Daar waar het een horecagelegenheid betreft, houden we rekening met de sluitingstijd van 20.00 uur.

 

Van kracht blijven deze maatregelen:

 

 • Op alle zorglocaties van PSW worden mondneusmaskers gebruikt als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Binnen Dagbesteding geldt dat er onderling 1,5 meter afstand tussen cliënten gewaarborgd moet zijn.
 • Op de kantoorlocaties is het gebruik van mondneusmaskers vooralsnog niet aan de orde, maar is het 1,5 meter afstand houden van elkaar wel een vereiste.
 • Alle basis hygiënemaatregelen.

 

4-11-2021

De landelijke besmettingen en de ziekenhuisopnames nemen sterk toe. Tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat per 6 november de landelijke coronaregels worden aangescherpt. PSW volgt het landelijke beleid en neemt daarnaast waar nodig enkele extra maatregelen. Wat betekenen de maatregelen voor PSW:

 

 • Op alle zorglocaties van PSW worden mondneusmaskers gebruikt als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Binnen Dagbesteding geldt dat er onderling 1,5 meter afstand tussen cliënten gewaarborgd moet zijn.
 • Bezoek aan onze locaties draagt in openbare ruimtes mondneusmaskers en past de handhygiëne doe.
 • Op de kantoorlocaties is het gebruik van mondneusmaskers vooralsnog niet aan de orde, maar is het 1,5 meter afstand houden van elkaar wel een vereiste.

 

20-09-2021

Versoepelingen 

Op 14 september zijn door het demissionair kabinet diverse versoepelingen aangekondigd die vanaf 25 september ingaan. PSW volgt deze versoepelingen. Wel blijven er op basis van richtlijnen van de VGN en in onderling overleg tussen cliënten, ouders/verwanten en medewerkers op maat aanpassingen mogelijk.

 

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september is er op veel plekken (waaronder restaurants en sportkantines) een coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan een vaccinatiebewijs zijn, bewijs van herstel na een coronabesmetting of een recente negatieve test. In de meeste gevallen is hiervoor een (persoonlijk) DigiD nodig. PSW heeft die DigiD uiteraard niet van onze cliënten. Indien u vragen heeft over het verkrijgen van een DigiD en/of een coronatoegangsbewijs, is deze informatie wellicht helpend:

 

Steffie.nl maakte een eenvoudige uitleg over de Coronacheck-app. Middels een filmpje wordt uitgelegd wat de Coronacheck-app is, wat je er mee kan doen en hoe je een coronabewijs maakt. Bekijk het filmpje hier.

Basismaatregelen

Laten we niet vergeten dat Corona nog niet weg is! Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dit betekent dat iedereen zich aan de basisregels moet blijven houden:

 

 • goede hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog).
 • bij (lichte) klachten kom je niet naar je werk en laat je je testen.
 • geef elkaar de ruimte, blijf voldoende afstand houden.
 • zorg voor voldoende frisse lucht.

 

27-07-2021

Op vakantie en dan………..

Als je op vakantie naar het buitenland gaat, gelden er allerlei regels rondom Corona. Op de website “Wijs op reis” vind je de actuele afspraken. Aan iedereen: cliënten, ouders/verwanten en medewerkers, het dringende verzoek deze afspraken op te volgen en daarmee de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Klik hier voor de website “Wijs op reis.”

 

20-07-2021

Centraal bureau en overige kantoorlocaties
De overheid heeft geadviseerd om het thuiswerken weer als norm te hanteren. PSW gaat de komende tijd per afdeling/locatie bekijken hoe hier uitvoer aan te geven. Voor de kantoorlocaties geldt dat het dragen van een mondneusmasker vanaf 26 juni niet meer verplicht is mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

 

26-06-2021

De dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames hebben het kabinet doen besluiten om de meeste Corona maatregelen per 26 juni los te laten. Anderhalve meter afstand wordt de allesbepalende norm. Voor PSW betekent dit het volgende:

 

Mondneusmaskers

Met ingang van 26 juni zijn mondneusmaskers niet meer verplicht op voorwaarde dat er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden. Daar waar de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden, dient een mondneusmasker gedragen te worden. Daar waar gewerkt wordt met kinderen (jonger dan 12 jaar), hoeven géén mondneusmaskers meer gedragen te worden. Let op: medewerkers onderling dienen wel 1,5 meter afstand te houden. Lukt dat niet? Dan dragen zij een mondneusmasker.

 

Vervoer
Mondneusmaskers blijven binnen het vervoer verplicht (dit is namelijk een landelijke maatregel). Wel kan de bezetting worden versoepeld naar 2/3. Per bank mogen 2 personen plaatsnemen mits er 1 lege stoel tussen hen in zit én er een mondneusmasker gedragen wordt.

 

Wonen – bezoekers
Voor de woonbegeleidingscentra van PSW geldt dat de bezoekersaantallen kunnen worden losgelaten. Bezoekers zijn welkom in de gezamenlijke ruimtes/woonkamers. Hierbij dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden. Registratie blijft verplicht.

 

Dagbesteding
Clustering en de maximale groepsgrootte mag vanaf 26 juni worden losgelaten. Daarbij blijft de 1,5 meter richtlijn bepalend.

 

Overige maatregelen

Alle overige maatregelen komen met ingang van 26 juni te vervallen. Laten we echter niet vergeten dat Corona nog niet weg is! Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dit betekent dat iedereen zich aan de basisregels moet blijven houden, namelijk:

 • goede hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog)
 • testen bij klachten
 • 1,5 meter afstand houden

Ook blijven we bezoekers op alle PSW locaties registreren.

 

Vaccinatie

Meer informatie over vaccinatie voor cliënten en ouders/verwanten

 • Op corona.steffie.nl is een filmpje te zien waarin ze meer vertellen over het vaccin tegen het Coronavirus (in eenvoudige taal).
 • Er is een praatplaat ontwikkeld over vaccineren. Deze vind je hier.
 • Benieuwd wanneer jij aan de beurt bent voor vaccinatie? Klik hier.
 • Wil je meer weten over vaccinatie? Bekijk dan de talkshow van VWS.

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl

[/textbox]

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij beschikt in het PSW portaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) over diverse ondersteunende middelen.

Informatie voor medewerkers

Medewerkers van PSW vinden alle informatie in het PSW portaal onder de tegel ‘Corona-informatie’.