Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina vind je PSW-specifieke informatie over het Coronavirus. De maatregelen die we nemen zijn gericht op het beperken van de verspreiding van het virus. PSW volgt de aanwijzingen en adviezen op van het RIVM en maakt daarnaast deel uit van de veiligheidsregio.

 

 

Voor de actuele landelijke informatie over het Coronavirus, verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM 

Actueel PSW Nieuws

14-04-2021

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 27 april. Er zijn echter 2 uitzonderingen, namelijk:

 

  1. De bezoekersregeling wordt verruimd van 1 bezoeker per dag naar 2 bezoekers per dag. Inmiddels heeft namelijk de tweede vaccinatieronde (in de WBC’s) plaatsgevonden. Bewoners die later gevaccineerd worden omdat ze bijvoorbeeld ziek waren tijdens de 1e of 2e vaccinatieronde, adviseren we om 1 bezoeker per dag te hanteren tot een week na de tweede prik.
  2. De BSO’s gaan vanaf 19 april weer open.

 

Huidige maatregelen per zorgvorm

Onderstaande maatregelen zijn nog steeds van kracht zijn. Daarnaast blijven we de nadruk leggen op alle algemene maatregelen zoals afstand houden, hygiëne, testen bij klachten etc. Dit geldt voor iedereen! Dus ook voor de mensen die inmiddels gevaccineerd zijn. Als je gevaccineerd bent, kun je namelijk nog steeds Corona krijgen en mogelijk een ander besmetten. Na vaccinatie wordt je wel (veel) minder ziek van een Corona besmetting. Daarnaast is het nog niet bekend wat de invloed van andere varianten van het Coronavirus is op de werking van de vaccinatie. We moeten dus allemaal scherp blijven op goede hygiëne, het houden van afstand etc.

 

Ons streven is om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren en zo min mogelijk locaties te sluiten. In veel situaties zullen wij met cliënten, ouders, verzorgers en/of verwanten het gesprek aangaan om te kijken naar de mogelijkheden. Elke zorgvraag is namelijk anders en hier willen we zo goed mogelijk op inspelen. Onderstaand in grove lijnen wat de landelijke maatregelen voor de verschillende zorgvormen van PSW betekenen:

 

PSW Wonen

De maatregelen zorgen binnen de woonbegeleidingscentra voor weinig veranderingen.

  • Cliënten mogen 2 bezoekers per dag ontvangen. Bezoek dient op de eigen kamer ontvangen te worden en mondkapjes zijn voor bezoekers verplicht.
  • Cliënten kunnen bij ouders/verwanten/verzorgers op bezoek gaan of gaan logeren. Wij doen daarbij wel een dringend beroep op iedereen om ook thuis de algemene maatregelen na te leven! Dus maximaal 1 bezoeker per dag (kinderen tot 13 jaar uitgesloten), 1,5m afstand houden etc. Dit om bij terugkomst in het WBC de kans op besmetting van andere cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden.
  • Cliënten die Corona-gerelateerde klachten krijgen als ze bij ouders/verwanten/verzorgers op bezoek zijn óf blijven logeren, moeten thuis in quarantaine. Indien dit niet te realiseren is, wordt er samen met de ouders/verwanten naar een oplossing gezocht.
  • Met ouders/verwanten van cliënten die in de WBC’s komen logeren, wordt contact opgenomen om het logeren in deze periode te bespreken. Daar waar logeren voor een cliënt noodzakelijk is, zal deze zorgvorm vooralsnog doorgaan.

 

PSW Dagbesteding en PSW Werk

De dagbesteding blijft open en PSW Werk blijft doorgaan. PSW heeft vorig jaar al haar dagbestedings- en werklocaties Coronaproof ingericht. Hierdoor kunnen we ook nu de dienstverlening veilig organiseren. Daar waar werklocaties sluiten (denk aan winkels, tuincentra en bouwmarkten) gaan we op zoek naar alternatieve werkplekken/werkzaamheden voor de cliënten.

 

PSW Thuis

Onze ambulante ondersteuning blijven we bieden. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers – waar mogelijk – meer beeldbellen, meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wordt er volgens een strakkere planning gewerkt. Dit laatste doen we om het aantal verschillende contacten per dag te beperken.

 

PSW Junior

Ook binnen Junior is het streven om zoveel mogelijk zorg door te laten gaan. Hierbij zijn we soms wel afhankelijk van de maatregelen die scholen nemen. Voor de verschillende zorgvormen binnen Junior het volgende:

 

Junior Ambulant (gespecialiseerde thuisbegeleiding en pedagogische gezinsbegeleiding)

Deze ondersteuning blijven we bieden. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers meer beeldbellen, meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wordt er volgens een strakkere planning gewerkt. Dit laatste doen we om het aantal verschillende contacten per dag te beperken.

 

OSK (Ondersteuning op school en kinderopvang)

Daar waar kinderen naar school gaan, sluit PSW aan. Voor kinderen die niet meer naar school kunnen, maar waar wel opvang voor nodig is, regelt de school noodopvang in schooltijd en sluit PSW bij die noodopvang aan. PSW regelt voor die kinderen dan ook aansluitend de noodopvang voor de BSO. De noodopvang geldt ook voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

Vakantieopvang

De vakantieopvang gaat door. Wel gaan we met ouders, verzorgers en/of verwanten in gesprek over de noodzaak van deze ondersteuning in de betreffende periode. De inschrijving voor de vakantieopvang is inmiddels gesloten. Nieuwe aanmeldingen worden niet opgepakt.

 

Ontwikkelingsgroepen

De ontwikkelingsgroepen blijven open. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen/beperken, gaan onze medewerkers meer werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

BSO(+) (Buitenschoolse opvang)

Voor de buitenschoolse opvang geldt hetzelfde als voor OSK. Daar waar kinderen naar school gaan, sluit PSW aan. Voor kinderen die niet meer naar school kunnen, maar waar wel opvang voor nodig is, regelt de school noodopvang in schooltijd en sluit PSW bij die noodopvang aan. PSW regelt voor die kinderen dan ook aansluitend de noodopvang voor de BSO. De noodopvang geldt ook voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

Heikei, centrum voor zorg, onderwijs en revalidatie

De zorggroepen van de Heikei blijven open volgens de reguliere planning.

 

Logeren

In principe willen we het logeren door laten gaan. Logeren houdt echter altijd in dat veel mensen elkaar ‘tegenkomen’ en dat begeleiders met veel verschillende kinderen en ouders in contact komen. Dit maakt het voor het Coronavirus makkelijker om zich te verspreiden. Vandaar dat we voor deze zorgvorm continu het welzijn van de kinderen (en hun ouders) afzetten tegen het risico op besmetting. We blijven hierover in gesprek met de betreffende ouders, verzorgers en/of verwanten.

 

Zaterdagclub

De zaterdagclub blijft gesloten. Daar waar dit tot problemen leidt, gaan we samen met de ouders, verzorgers en/of verwanten op zoek naar een oplossing.

 

 

Aangescherpte maatregelen busvervoer

Vanaf 8 februari 2021 zijn de maatregelen in het groepsvervoer verder aangescherpt. Dit betekent onder meer dat PSW opnieuw naar de indeling van het vervoer heeft gekeken. Daar waar nodig, zijn groepen kleiner gemaakt of vindt er een overleg plaats met ouders/verwanten over de mogelijkheden van halen en brengen. Daarnaast werkt PSW vanaf 8 februari 2021 in het georganiseerde busvervoer met chirurgische mond-neusmaskers van de types II of IIR. Cliënten kunnen geen gebruik meer maken van hun eigen (stoffen) mondkapje. Omdat het niet voor alle cliënten duidelijk of gemakkelijk is om aan het juiste mondkapje te komen, voorziet PSW alle cliënten van de juiste mondkapjes.

 

 

Mondkapjes beleid

Mondkapjes beleid bezoekers WBC
Het dragen van een mondneusmaskers is verplicht voor alle bezoekers. Dit houdt in dat er aan alle ouders/verwanten gevraagd wordt om een mondkapje mee te nemen en dit op te doen als ze naar de kamer van hun kind/verwant gaan (en weer naar buiten lopen). Dit mag een eigen mondneusmasker zijn. Zodra ouders/verwanten de kamer betreden, mag het mondmasker af. Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is in principe niet meer mogelijk. Zie ook: Handreiking bezoek en logeren

 

Mondkapjes beleid bezoekers overige PSW locaties
Voor de locaties van PSW Dagbesteding, PSW Werk en PSW Junior geldt dat bezoekers zoveel mogelijk buiten blijven. Als dit echt niet mogelijk is, houden bezoekers zich aan dezelfde richtlijnen als medewerkers, namelijk: draag zoveel mogelijk een mondkapje. Lukt dit echt niet, dan geldt de regel: langer dan twee minuten dichter dan 1,5 meter bij cliënten die 13 jaar of ouder zijn: draag een mondneusmasker. Deze momenten willen we uiteraard tot het minimum beperken.

 

 

Sluiting kantoorgedeeltes PSW

Met ingang van vrijdag 18 december zijn alle kantoorruimten van PSW dicht, ook het Centraal Bureau. Al het kantoorpersoneel van PSW werkt thuis. Het Centraal Bureau is wel telefonisch bereikbaar. AC Herten is voor de dagbesteding wel open.

 

 

Vaccineren 

Op maandagavond 15 februari hebben wij vanuit VWS, RIVM en de VGN de ‘go’ gekregen om medewerkers uit te nodigen voor vaccinatie. Zij kunnen vanaf 16 februari zelf een afspraak maken bij de GGD.

 

Onze bewoners van de WBC’s worden in de week van 22 februari gevaccineerd op hun eigen woonlocatie.

De thuiswonende cliënten worden uitgenodigd volgens het algemene schema zoals VWS dat heeft uitgegeven.

 

Meer informatie over vaccinatie voor cliënten en ouders/verwanten

  • Op corona.steffie.nl is een filmpje te zien waarin ze meer vertellen over het vaccin tegen het Coronavirus (in eenvoudige taal).
  • Er is een praatplaat ontwikkeld over vaccineren. Deze vind je hier.

 

 

Overig

Houd je aan de landelijke richtlijnen

Tot slot willen wij aan iedereen vragen om je aan de landelijke richtlijnen te houden. Dus houd 1,5m afstand, vermijd drukke plekken, ontvang thuis maximaal 1 gast, werk zoveel mogelijk thuis, hoest/nies in je elleboog, was vaak je handen en blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten + laat je testen! Klik hier voor alle landelijke richtlijnen die op dit moment gelden.

 

Behoefte aan informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan? Neem eens een kijkje op: www.steunpuntcoronazorgen.nl

Coronaregels 23 maart tot 20 april

Informatie voor cliënten, ouders en verwanten

Informatie op cliëntniveau (gemakkelijk te lezen met picto’s)

 

Zoekt u meer cliënt-ondersteunende informatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw zoon/dochter/verwant.
Hij/zij heeft in het pswportaal (onder de tegel “kennis> wat te doen bij> Corona 2020”) beschikken over diverse ondersteunende middelen.

Informatie voor medewerkers

Medewerkers van PSW vinden alle informatie in het PSWportaal in de tegel ‘Coronainformatie’.