Ga naar de inhoud

Medewerkers maken het verschil

De cliënt staat centraal is voor ons meer dan een mooi gezegde. Wij zien het niet alleen als onze taak om elke cliënt steeds een passende oplossing te bieden. Het zit in het bloed van iedere medewerker om vanuit die ene bijzondere cliënt te denken en vooral ook te handelen. Om ervoor te zorgen dat onze visie door alle PSW-ers wordt uitgedragen, besteden we structurele aandacht aan iedere medewerker. Zij zijn degene die de beloftes kunnen en moeten waarmaken. We investeren daarom in opleidingen, individuele coaching en teamactiviteiten.

Werken bij PSW

De Taak

PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Onze missie en visie zijn vastgelegd in de Taak met als belangrijkste uitgangspunten:
– regie over het eigen leven
– werken in de driehoek
– de cliënt in de samenleving
– mogelijkheden en vaardigheden
– professionele en betrouwbare organisatie

Kwaliteit en veiligheid

Goede kwaliteit betekent: zorg van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en afgestemd op de behoefte van de cliënt. Kwaliteit krijgt bij PSW veel aandacht. Onze cliënten hebben recht op de best mogelijke zorg en bejegening. PSW heeft het HKZ ISO 9001 certificaat. Dat betekent dat het kwaliteitsbeleid van PSW voldoet aan vastgestelde, landelijke (HKZ) normen op het gebied van kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Naast kwaliteit is veiligheid een thema dat continu onze aandacht heeft. Mensen met een verstandelijke beperking zijn een kwetsbare doelgroep. PSW heeft dan ook een verantwoordelijkheid in hun bescherming.

Leren en communiceren

Het beste uit jezelf halen, met een beetje hulp van PSW. Cliënten worden gestimuleerd om te blijven leren en zich te ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om concrete doelen na te streven. Elke cliënt kan profiteren van ons trainingsaanbod. De coördinatie ligt bij het Kenniscentrum (voorheen het IOC). Het kenniscentrum biedt ondersteuning en advies op het gebied van Ondersteunde Communicatie, houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten en ondersteunt bij de toepassing van nieuwe technologieën in de praktijk. Het kenniscentrum heeft boeken, dvd’s, themakoffers, werkklappers en andere materialen over diverse thema’s. Meer informatie: kenniscentrum@psw.nl