Ga naar de inhoud

Leven in Vrijheid / Wet zorg en dwang (WZD)

Beleid leven in vrijheid
Beleidsnotitie PSW over de wet zorg en dwang
Klik hier voor de beleidsnotitie Leven in vrijheid

 

Folder leven in vrijheid

PSW en de wet zorg en dwang

Klik hier voor de folder leven in vrijheid

 

Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Voor een vraag of klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kunt u terecht bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Voor PSW zijn dit:

 

Susan Hermans

tel.  (06) 34576990

E-mail: SusanHermans@Burgerkrachtlimburg.nl

 

Danny Teunissen

Tel. : (06) 10407267

E-mail: dannyteunissen@Burgerkrachtlimburg.nl

 

Meer informatie over onvrijwillige zorg en over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang vindt u hier voor Susan Hermans en hier voor Danny Teunissen.

Documenten van Rijksoverheid (Ministerie VWS)

Brochure ‘wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor iemand met een verstandelijke beperking. De brochure is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.

 

BrochureWet zorg en dwang voor familie

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de familie van wie een familielid onvrijwillig is opgenomen en/of onvrijwillige zorg krijgt. De brochure is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Brochure ‘De cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking, die onvrijwillige zorg krijgen. De handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.

 

BrochureWet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger

In deze brochures wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de vertegenwoordiger. De brochure is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Klik hier voor alle beschikbare brochures van Ministerie van VWS brochures voor cliënten en vertegenwoordigers.