Ga naar de inhoud

(Mede)zeggenschap bij PSW

PSW is ontstaan vanuit vragen van cliënten en hun ouders en heeft (mede)zeggenschap en participatie van cliënten en ouders/verwanten vanaf het begin hoog in het vaandel staan en gestimuleerd. Werken in de driehoek cliënt-ouder/verwant-professional is één van de pijlers van DE TAAK (de missie/visie) van PSW. Gezamenlijk onderhouden we een medezeggenschap die gebaseerd is op een open en kritische dialoog. Of er nu sprake is van formele medezeggenschap of niet, PSW wil altijd het gesprek aangaan met cliënten en hun ouders/verwanten/vertegenwoordigers over de zorg en ondersteuning met als doel deze te verbeteren.

 

Wilt u weten hoe PSW de medezeggenschap geregeld heeft? Lees dan eerst de folder “Medezeggenschap voor en door cliënten en ouders/verwanten, klik daarvoor op deze link. Heeft u als ouder/verwant/vertegenwoordiger interesse om zitting te nemen in een van onze lokale ouder/verwantenraden en/of wilt u meer informatie? Klik dan op deze link voor de Handleiding medezeggenschapsregeling waarin per sector praktisch uitgewerkt is hoe de medezeggenschap bij PSW georganiseerd is. Wilt u onze (formele) medezeggenschapsregeling lezen, klik dan op deze link.

 

Meedoen?
PSW is altijd op zoek naar cliënten en ouders/verwanten die willen meedenken, meepraten en meebeslissen over de gezamenlijke belangen van onze cliënten. Iets voor u? Neem dan contact op met een van de leden van de lokale raad of de teamleider. Om mee te doen in een lokale raad is geen speciale deskundigheid vereist. Betrokkenheid en een positief kritische houding als cliënt of ouder/verwant bij PSW en de zorg- en dienstverlening zijn voldoende! Voor de centrale ouder/verwantenraad (COVR) is een profielschets vastgesteld op basis waarvan leden gekozen en benoemd kunnen worden. Klik hier voor de profielschets.