Ga naar de inhoud

PSW ook goed morgen

De (langdurige) zorgvraag neemt toe, maar het aantal mensen dat in de zorg werkt neemt al jaren af. Als we nu niets doen, zal over 40 jaar één op de drie mensen in de zorg moeten werken. Dat is niet houdbaar en betaalbaar. Om te zorgen dat iedereen in de toekomst goede zorg kan krijgen, is landelijk de beweging naar Passende Zorg opgestart. Een manier van samenwerken in de zorg gericht op inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. Dit gedachtegoed past naadloos bij de strategie van PSW. Om onze strategie en ambitie meer kracht bij te zetten én ons netwerk hierin mee te krijgen, lanceert PSW de campagne PSW ook goed morgen!

 

Bij PSW zijn we elke dag op weg naar een goed morgen voor onze cliënten. Dat doen we natuurlijk samen met onze cliënten en hun familie. Maar ook samen met onze collega’s en het grotere netwerk daaromheen. Samen werken we aan de zorg van morgen én dat begint vandaag!

Op deze pagina vind je informatie over hoe we binnen PSW omgaan met de uitdagingen binnen de zorg en delen we mooie voorbeelden!

Heb je zelf ideeën, meld het bij je begeleider of teamleider of mail naar p3@psw.nl.

Zelfstandig wonen met ondersteuning én burenhulp

Ben Rozendaal woont op de Roermondse markt, Marlie Aarts in het stadspark en Merel Bos aan het Munsterplein. Toch is het adres van alle drie: Bredeweg 237 in Roermond. Nester bouwde een appartementencomplex waarin alle vijf verdiepingen een ander thema hebben. Dat thema is per etage stijlvol uitgewerkt in brede gangen, gezellige zitjes en een passende aankleding. Achterliggend idee is het ‘empathisch wonen’: buren die elkaar kunnen ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen. Het helpt Ben, Marlie en Merel om zelfstandig te kunnen wonen naast de thuisbegeleiding die ze van ‘Vijf’ krijgen. Klik hier voor de verhalen van Ben, Marlie en Merel.

 

Cliënten in hun kracht zetten

“Ik poets nu elke woensdagavond aan de hand van een pictoschema zelf mijn kamer. Mijn ouders geloven het nog altijd niet!”Alex woont in woonbegeleidingscentrum Echt, Famke is zijn persoonlijk begeleider: “Zorgmedewerkers zijn volgens mij van nature geneigd te zorgen voor. De Asperstrechter (een hulpmiddel ontworpen door PSW medewerker Saskia Aspers) houdt mij kritisch om te blijven kijken of bepaalde ondersteuning wel noodzakelijk is en zo ja, wie hem dan moet verlenen. Dat is niet vanzelfsprekend een PSW collega. Dit speelt bij zoveel kleine dingen. Het mooie is dat je zo ook blijft zoeken hoe je cliënten beter in hun kracht kunt zetten. Met uiteraard de alertheid dat je iemand niet overvraagt.”Klik hier voor het hele verhaal van Famke en Alex.

Geslaagde zomerprogramma WBC Vlasrootsingel met dank aan vrijwilligers!

Voor de zomersluiting van het activiteitencentrm heeft het team van de Vlasrootsingel bedacht dat het leuk zou zijn om dagelijks activiteiten te laten plaatsvinden op het woonbegeleidingscentrum. Mede omdat het een leuke manier is om de vakantie te vieren maar ook voor het enigszins behouden van ritme en structuur, wat zeer prettig is voor onze cliënten.

Maar als we kijken naar de huidige ontwikkelingen in de zorg en de enorme moeilijkheden (die ook wij op de Vlasrootsingel ervaren!) in het dichtkrijgen van de dienstroosters, is het niet haalbaar om twee weken vol activiteiten te realiseren met enkel onze eigen zorgmedewerkers. Daarom hebben wij een groot beroep gedaan op onze ouders, verwanten en vrijwilligers. En wat hebben we veel gehoor gekregen op onze vraag!

Samenwerking PSW en De Zorggroep in Sevenum

Een jaar geleden ontstond de eerste verbinding tussen PSW en De Zorggroep in het Sevenumse. Er was op kleinschalig niveau al eerder eens samengewerkt maar door corona hebben we dit niet kunnen voortzetten.In november 2022 vond er bij de start van het project Gewoon thuis Sevenum een hackathon plaats, waarbij we de verbinding hebben gelegd tussen verschillende zorg en welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Naast deze verbinding sluiten PSW en de Zorggroep gezamenlijk aan bij pilots in de gemeente Horst aan de Maas. We hebben daarin dezelfde ambitie en uitdaging: hoe maken we de zorg en ondersteuning toekomstbestendig en duurzamer.Dit jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd met medewerkers van beide organisaties. Er werd nagedacht en gebrainstormd over de overeenkomsten en verschillen die er zijn en gezocht naar de raakvlakken waarop we kunnen verbinden en samenwerken. Hoe kan de ene doelgroep iets betekenen voor de ander? Waar kunnen we samen organiseren? Een vervolg was een kijkje in de keuken op de werkvloer en de burendag die we samen hebben georganiseerd op 22 september.

Ook wordt er gekeken naar het gezamenlijk belang van opleiden, is dit mogelijk en sluit dit voldoende aan op ieders werkgebied? Een kwestie van uitproberen!De komende maanden willen we de samenwerking zeker voortzetten, er zijn voorbereidingen voor een maatjesproject en er wordt gekeken naar welke activiteiten we samen voor onze beide doelgroepen kunnen organiseren in de omgeving van Sevenum. Maar er worden ook vraagstukken en uitdagingen met elkaar gedeeld, wie weet ligt de oplossing wel dichter bij huis dan we denken!