Ga naar de inhoud
Reisaanmelding

Reisgegevens

Persoonsgegevens

Prijstype:
Geslacht:

Vragen

A. ALGEMEEN

3.a. Gaat u met iemand samen deze reis maken?
3.b. Wilt u met hem/ haar een kamer delen?
4. Wilt u alleen op een kamer slapen (1 persoons kamer, hier kunnen meerkosten aan verbonden zijn)?s

B. GEZONDHEID/ LICHAMELIJK FUNCTIONEREN

1. Bent u onder behandeling of controle van een specialist?
2. Gebruikt u medicijnen?
2.a. Kunt u de medicijnen in eigen beheer houden?
2.b. Neemt u de medicijnen zelfstandig in?
2.c. Moet u tijdens de vakantie geinjecteerd worden?
2.c.b. Kunt u dit zelf?
3. Heeft u last van toevallen?
4. Kunt u goed zien, eventueel met bril/ lenzen?
5. Kunt u goed horen, eventueel met gehoorapparaat?
8.b. Heeft u bij het lopen hulp nodig?
6. Kunt u zich goed verstaanbaar maken?
7. Gebruikt u anti-conceptie?
7.a. Let u zelf op de inname hiervan?

Bij vraag 8 vindt u een aantal vragen over lopen. Voordat u deze vraag invult, bedenk dan goed dat lopen in Nederland vaak makkelijker is dan lopen in het buitenland. Nederland is vrij vlak, maar in het buitenland is het terrein vaak veel heuvelachtiger, zijn de wegen ongelijker, de stoepjes hoger etc..

8. Kunt u geheel zelfstandig een paar uur achter elkaar in normaal wandeltempo lopen?
8.b. Heeft u bij het lopen hulp nodig?
8.b.a. Geef hieronder aan waarbij u hulp nodig heeft en wanneer u dit aangeeft.
Traplopen
Heuvelachtig terrein
Bergachtig terrein
Lange wandelingen
8.c. Gebruikt u wel eens een rolstoel?
8.d. Gebruikt u wel eens een ander middel bij het lopen?
9. Heeft u andere lichamelijke bijzonderheden, b.v. ziekten of allergieen?

C. ZELFSTANDIGHEID

Een aantal van onze vakantiegangers wil er ook wel eens alleen, of met 1 of meer medereizigers op uit (b.v. bezoek aan disco, café of winkelen etc.). Het kan ook zijn dat de groep een excursie maakt waaraan u niet wilt meedoen.

4. Kunt u uw zakgeld in eigen beheer houden (ook in het buitenland)?

D. GEDRAG/ VASTE GEWOONTEN

Wanneer wij vooraf weten dat een reiziger zich soms anders/afwijkend kan gedragen, kan de begeleiding die meegaat op de reis hiermee rekening houden.

1. Gedraagt u zich soms zodanig dat dit vervelend kan zijn voor de mensen in uw omgeving?
2. Kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij u extra aandacht van de begeleiding nodig heeft, b.v. heimwee, plagen etc.?
3. Heeft u vaste gewoonten waarmee rekening moet worden gehouden?
4. Is het nodig dat de reisbegeleiding vóór vertrek van de reis contact opneemt met uw ouders/ verzorgers?
5. Woont u in een WBC?

E. OVERIG

1. Heeft u bij de dagelijkse lichamelijke verzorging hulp of aandacht nodig, denk ook aan incontinentie?
2. Heeft u een dieet waarmee tijdens de vakantie rekening moet worden gehouden?
3.a. Mag u alcohol gebruiken?
3.b. Is het nodig dat wij het alcoholgebruik in de gaten houden?
4. Snurkt u?
5. Rookt u?
6. Heeft u een zwemdiploma?
6.a. Kunt u zwemmen?
7. Heeft u toezicht nodig bij het zwemmen?

Ruimte voor het vermelden van een toelichting bij de vragen of voor het vermelden van wensen en/of bijzonderheden. Wilt u een aparte brief bijsluiten, als u meer informatie heeft dan u op dit formulier kwijt kunt?

De vakantiecommissie behoudt zich het recht voor, de inschrijver niet te accepteren voor een reis als deze naar het oordeel van de commissie niet geschikt is voor de aanvrager. Indien in de op dit formulier ingevulde gegevens m.b.t. de fysieke- psychische- en zintuiglijke conditie van de reiziger een negatieve verandering komt, die het verloop van de reis nadelig zou kunnen beïnvloeden, behoudt de commissie het recht de geboekte reis te annuleren, onder restitutie van het tot dan betaalde reisgeld.

Aan de hand van de door u opgegeven informatie op het aanmeldingsformulier wordt gekeken of aanvullende informatie nodig is. Hiervoor nemen wij tijdig contact met u op.

Voor vertrek wordt het vakantie-adres doorgegeven aan de woonsituatie.

Door het opsturen van het aanmeldingsformulier verklaar ik me akkoord met de reisvoorwaarden. Mijn ouders/verzorgers zijn op de hoogte van mijn aanmelding.
Voor hen die zelfstandig wonen geldt dat zij akkoord gaan met de reisvoorwaarden.
De vakantievoorwaarden vindt u in de vakantiecatalogus van PSW.