Doelrealisatie GAS

“Waar is dat grafiekje?“ Het team van PSW Thuis Venlo werkt sinds enige tijd met de systematiek van Goal Attainment Scaling (GAS). Goal Attainment Scaling brengt schematisch in beeld hoe een cliënt scoort op de doelen die zijn opgesteld. Daardoor is de voortgang inzichtelijk. Team Venlo is enthousiast: “Voor de cliënten en voor ons is