Ga naar de inhoud

Begeleiding bij het wonen

PSW biedt begeleiding bij het wonen aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Doel van de begeleiding is een woonsituatie creëren waarin de cliënt zich thuis en veilig voelt en waarbij ouders en verwanten betrokken zijn. Uitgangspunt is de woonwens van de individuele cliënt. De begeleiding is gericht op het leven van de cliënt zelf en op participatie in de lokale samenleving. De kosten van wonen met begeleiding worden in principe vergoed op basis van een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg). PSW kan u ondersteunen bij het aanvragen van die indicatie. Heeft u of uw kind/verwant een woonvraag, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Zorgbemiddeling via zorgbemiddeling@psw.nl of het centrale nummer van PSW: 0475 474 400.

Voor wie?

PSW biedt begeleiding bij het wonen aan mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking vanaf circa 16 jaar. Cliënten kunnen een bijkomende lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben of andere problematiek. Ook de ouder wordende cliënten kunnen bij PSW blijven wonen zo lang de situatie dat toelaat. De begeleiding wordt aangepast aan de specifieke behoefte en zorgvraag van elke individuele cliënt. PSW hecht bovendien veel waarde aan goede contacten met ouders/verwanten. PSW erkent hen als deskundigen, als het gaat om hun eigen kind/verwant. Het werken binnen de driehoek van cliënt, ouder/ verwant en medewerker is dan ook van essentieel belang.

Mogelijkheden

PSW heeft diverse kleinschalige woonbegeleidingscentra met één en tweepersoonsappartementen en groepswoningen voor maximaal zeven personen per woning. De woonlocaties zijn gelegen in woonwijken en hebben een sterke lokale verankering. Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die bij hun ouders/verwanten thuis wonen, kunnen gebruikmaken van de logeermogelijkheid. Enerzijds om te wennen aan het wonen in een woonbegeleidingscentrum en anderzijds om de thuissituatie te ontlasten. Daarnaast bieden we een opvangplaats voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis een tijdelijke of acute crisissituatie hebben. Voor mensen die zelfstandig wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben is er PSW Thuis. Even rondkijken in een Woonbegeleidingscentrum? Dat kan! We hebben diverse virtuele rondleidingen in WBC’s (en een Activiteitencentrum).

Vrije tijd en vakantie

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking is het inrichten van de vrije tijd of vakantie niet gemakkelijk. Reguliere vrijetijdsclubs of vakanties zijn meestal niet ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking en zij vinden er vaak moeilijk aansluiting. Daarom bieden wij een gevarieerd aanbod aan gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten en vakanties, zowel voor (woon)cliënten van PSW als voor mensen die (nog) bij hun ouders/verwanten wonen. Ook kunnen cliënten dagelijks terecht in de trefcentra van PSW en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd in en door de woonbegeleidingscentra zelf. Vrijwel alle vrijetijdsactiviteiten worden voor een groot deel verzorgd door vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

In de praktijk